Konferencje w czasie pielgrzymowania do Częstochowy: o. Wojciech Prus OP oraz s. Anna Bodzińska NDS

Przewodnik grupy „Cisza 2”: O. Wojciech Prus OP

 • Dzień pierwszy, 03 sierpnia 2015,
 1. Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni – posłuchaj 
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – część 1 , część 2 
 3. Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj 
 • Dzień drugi, 04 sierpnia 2015,
 1. Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni – posłuchaj 
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj
 3. Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj 
 • Dzień trzeci, 05 sierpnia 2015,
 1. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – część 1 , część 2 
 • Dzień czwarty, 06 sierpnia 2015,
 1. Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni – posłuchaj 
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj 
 3. Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj 
 • Dzień piąty, 07 sierpnia 2015,
 1. Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni – posłuchaj 
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj 
 3. Bajka Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj
 • Dzień szósty, 08 sierpnia 2015,
 1. Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni – posłuchaj 
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj 
 • Dzień siódmy, 09 sierpnia 2015,
 1. Ewangelia i rozważania Siostry Anny Bodzińskiej NDS podczas Jutrzni – posłuchaj

www.cisza2.krakow.dominikanie.pl/conferences