II DEBATA MIĘDZYRELIGIJNA: ” BUDUJMY MOSTY”

debata-budujmy-mosty„II debata międzyreligijna „Budujmy mosty”. „Na granicy” – życie i śmierć w ujęciu judaizmu, islamu i chrześcijaństwa.

Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja zapraszają na II debatę międzyreligijną z cyklu „Budujmy mosty”. Podczas debaty przedstawiciele trzech największych religii monoteistycznych porozmawiają o życiu i śmierci
oraz wskażą jakie są podobieństwa i różnice między nimi. Co dla ich wyznawców oznaczają takie pojęcia jak „raj”, „piekło” czy „wieczność”. Nie zabraknie także odniesień do współczesnych problemów, takich jak terroryzm, wojna czy pozycja osób starszych w nowoczesnym społeczeństwie.

Gośćmi będą:

dominikanin o. Paweł Gużyński
imam Janusz Aleksandrowicz z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach
rabin Dawid Szychowski z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi”

więcej na :www.galiciajewishmuseum.org

Zdjęcia ze spotkania: