Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie

sw marcin krakow

„Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę” 

(Iz 66, 13)

sobota 21 maja, g. 10.00 – 20.00, niedziela 22 maja, g. 16.00 – 20.00

kościół św. Marcina, ul. Grodzka 58,

Kraków

Ekumeniczny Maraton Biblijny – czyli wielogodzinne publiczne czytanie Pisma Świętego – odbędzie się w Krakowie już po raz ósmy. Organizują go wspólnie Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII. Wydarzenie wpisuje się w tradycję dwóch inicjatyw − Tygodnia Biblijnego zainicjowanego w 2009 roku przez katolickie Dzieło Biblijne im. Bł. Jana Pawła II oraz Ekumenicznych Dni Biblijnych, odbywających się od wielu lat pod patronatem Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

Wszystkich, którzy szukają w Biblii światła i mocy, zachęcamy do zgromadzenia się wokół Słowa Bożego zapisanego w Świętej Księdze. To wyjątkowa okazja do wspólnego świadectwa wiary, złożonego wobec świata przez chrześcijan różnych wyznań.

W Maratonie Biblijnym można uczestniczyć w charakterze lektora (każda osoba czyta przez 10 minut) bądź słuchacza.

Przyjdź i spotkaj Boga w Jego SŁOWIE!

Informacje i zgłoszenia:

ITFED UPJPII tel. 12 430-07-50; 511 459 897, e-mail: itfed@upjp2.edu.pl