Ekumeniczne Dni Biblijne 2018

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Polska Rada Ekumeniczna oddział krakowski oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie zapraszają do udziału w 24h Maratonie Biblijnym. 

Pokażmy siłę wspólnego czytania Biblii!

Maraton Biblijny 2018

Tegorocznym hasłem Ekumenicznych Dni Biblijnych są słowa zaczerpnięte z Księgi
Apokalipsy św. Jana Apostoła, Teologa i Ewangelisty:

„Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia.” (Ap 21,6).

Niedziela 14:00 – 24:00
Poniedziałek 7:00 – 21:00

Miejsce tegorocznego czytania KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA ul. Grodzka 56