Dzień Wielkiego Przebaczenia

W sobotę, 4 października, przypada Jom Kipur, Dzień Pojednania.
W Judaizmie dni pomiędzy Rosz ha Szana a Jom Kipur są dniami
pokuty, Jamim Noraim.

W Kościele katolickim natomiast tego dnia (4 października) obchodzimy wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu, człowieka szczególnie bliskiego ludziom dialogu
i pojednania.

Oto jego modlitwa o pokój:

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,
abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abym mógł,
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.