Droga w Syjonie

Formacja pomaga nam w pełni odkrywać nasze powołanie w Kościele i w świecie. Zanurzona jest w Słowie Bożym a poprzez codzienność próbuje zintegrować nasze życie z wiarą.

Formacja w naszym zakonie jest prowadzona na różnych etapach we wspólnotach i domach na całym świecie. Każda osoba pragnąca pogłębić życie chrześcijańskie i rozeznać powołanie może prosić siostry o pomoc. Formacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

„Come and see” (przyjdź i zobacz), to pierwszy czas spotkania z Syjonem. Trwa on od kilka miesięcy do roku i służy wzajemnemu poznaniu.

Postulat trwa dwa lata i jest czasem pogłębienia znajomości sióstr oraz siebie samego. Odbywa się zazwyczaj w kraju rodzinnym kandydatki, pod opieka mistrzyni postulatu oraz grupy formacyjnej. W tym czasie postulantka pogłębia życie sakramentalne, życie modlitwy, wspólnotowe oraz pracuje nad pogłębieniem rozumienia siebie samej i innych. Pracując uczestniczy w życiu Zgromadzenia, oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

Nowicjat. Wszystkie postulantki na koniec postulatu, zjeżdżają się do Ein Karem, dzielnicy Jerozolimy, gdzie przez dwa lata tworzą międzynarodową wspólnotę nowicjatu Matki Bożej z Syjonu. Nowicjatem zajmuje się wyznaczona do tej misji przez Siostrę Generalną, Mistrzyni Nowicjatu wraz z Grupą Formacyjną. Nowicjat dzieli się na rok apostolski oraz rok duchowy.

Po zakończonym nowicjacie siostry składają, najpierw na trzy lata, śluby zakonne: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa. 

Śluby te są odnawiane na następne trzy lata. Po czasie ślubów czasowych siostra może prosić siostrę Generalna o złożenie ślubów wieczystych.

Formacja w czasie ślubów czasowych to czas na pogłębienia życia duchowego, wspólnotowego oraz uzupełnienie wykształcenia.

Strona międzynarodowego nowicjatu w Jerozolimie:

 www.nds-novitiate.org

Więcej informacji w indywidualnej rozmowie.