Czy potrzebujemy niezrozumiałych rytuałów?

Anna Sobolewska

16 czerwca odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich, ostatnie spotkanie z cyklu „Uwierzyć w muzeum”. Gościem specjalnym była prof. Anna Sobolewska, eseistka, krytyk i historyk literatury.

Prof. Anna Sobolewska pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Rozprawę habilitacyjną poświęciła zapisom doświadczeń wewnętrznych w literaturze. Zajmuje się również literackimi opisami problemów osobowości, związkami form artystycznych ze świadomością religijną oraz różnymi przejawami religijności współczesnego człowieka.

Napisała m.in. zbiór esejów „Mapy duchowe współczesności: co nam zostało z Nowej Ery?” poświęconych różnym przejawom religijności człowieka współczesnego.

czytaj dalej

podane za: www.jewishmuseum.org.pl