CHODŹCIE, A ZOBACZYCIE. XXIII PIESZA DOMINIKAŃSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – 2014

Zapraszamy do odsłuchania konferencji Ojców Dominikanów:

o.Wojciecha Prusa OP

o.Łukasza Wiśniewskiego OP

oraz rozważań biblijnych siostry M.B. z Syjonu,

s. Anny Bodzińskiej NDS.

c2 krzyz  c2 wieczor

Grupa „Cisza 2”, Przewodnik: O. Wojciech Prus OP

♦ Dzień pierwszy, 03 sierpnia 2014,

 1. Ewangelia i rozważania podczas Jutrzni, s. Anna Bodzińska NDSposłuchaj 
 2. Konferencja Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj 
 3. Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów – posłuchaj 

♦ Dzień drugi, 04 sierpnia 2014,

 1. Ewangelia i rozważania podczas Jutrzni, s. Anna Bodzińska NDS – posłuchaj 
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – część 1 / część 2
 3. Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów – posłuchaj

♦ Dzień trzeci, 05 sierpnia 2014,

 1. Ewangelia i rozważania podczas Jutrzni, s. Anna Bodzińska NDS – posłuchaj
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj
 3. Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów – posłuchaj

♦ Dzień czwarty, 06 sierpnia 2014,

 1. Ewangelia i rozważania podczas Jutrzni, s. Anna Bodzińska NDS – posłuchaj
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Wojciecha Prusa OP – posłuchaj
 3. Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów – posłuchaj

♦ Dzień piąty, 07 sierpnia 2014,

 1. Ewangelia i rozważania podczas Jutrzni, s. Anna Bodzińska NDS – posłuchaj
 2. Konferencja wygłoszona przez Ojca Łukasza Wiśniewskiego OPposłuchaj
 3. Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów – posłuchaj

♦ Dzień szósty, 08 sierpnia 2014,

 1. Ewangelia i rozważania podczas Jutrzni, s. Anna Bodzińska NDS – posłuchaj
 2. Słowo Ojca Wojciecha Prusa OP podczas Nieszporów – posłuchaj

♦ Dzień siódmy, 09 sierpnia 2014,

 1. Ewangelia i rozważania podczas Jutrzni, s. Anna Bodzińska NDS  – posłuchaj

Poczatek c2c2 Dawid i Jola najmlodsi c2  Beczka droga c2  zakonny ekumenizm

Zakonny ekumenizm w „Ciszy 2”! Na zdjęciu od prawej: Nazaretanka- s.Estera, Bernardyn- br.Martynian, Dominikanin- o.Wojciech i siostra Syjonu- s.Anna.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.cisza2.krakow.dominikanie.pl

www.cisza2.krakow.dominikanie.pl/conferences/view/2014