Korzenie Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu (Notre Dame de Sion; NDS) jest katolickim zgromadzeniem zakonnym założonym w Paryżu, w 1843 r.

TEODOROZałożyciel zgromadzenia, Teodor Ratisbonne (1802-1884), pochodził z żydowskiej rodziny zamieszkałej w Strasbourgu.
Po długich filozoficznych i teologicznych poszukiwaniach, odkrywa osobę Jezusa Chrystusa i przyjmuje święcenia kapłańskie, by podjąć następnie różnorodną pracę duszpasterską w Paryżu. Lektura Pisma Świętego naprowadza go na prawdę, że miłość Boga do swojego ludu, Izraela, wciąż trwa, że jest nieodwołalna.

20 stycznia 1842 roku w Rzymie, jego młodszy brat Alfons-Maria Ratisbonne, ALFONSO przeżył objawienie Matki Bożej. Później będzie opisywać to wydarzenie mówiąc: “Widziałem światło a w tym świetle jasność”. Poruszony tym wydarzeniem Teodor Ratisbonne zakłada w 1843 roku Zgromadzenie Notre Dame de Sion. Nazwa Zakonu odwołuje się do Matki Bożej, gdyż jest Ona inspiratorką jego powstania. To Ona także w pełni uobecnia wiarę i nadzieję swojego narodu.

Strasbourg vitrail 20 janv 1842Dla braci Ratisbonne jest Maryją z Syjonu – biblijnej nazwy Jerozolimy-miasta Pokoju, czasów eschatologicznych, do którego wszyscy zdążamy. Jest ono miastem, w którym mają się spotkać Izrael i wszystkie  narody ziemi.

“Miasto Święte, które oświeci chwała Boga, gdzie narody chodzić będą w Jego światłości”(Nostra Aetate).

Zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone przez Ojca Świętego w 1863 roku.

Początki istnienia Zakonu naznaczone są prawdziwie rewolucyjną – jak na owe czasy – ideą prowadzenia ośrodków edukacyjnych w środowiskach kulturowo i religijnie zróżnicowanych.

Jego biblijna duchowość zakłada zgłębianie słowa Bożego i jego interpretację, również w świetle żydowskiej Tradycji. Na szczególną uwagę w historii zgromadzenia zasługuje jego stosunek do Narodu Żydowskiego od momentu założenia do czasów współczesnych. W zasadniczej inspiracji da się stwierdzić ciągłość, a w konkretnych ukierunkowaniach apostolskich – radykalną zmianę.

W 1850 r. Założyciel tłumaczył siostrom, że do nich należy “kochać naród Izraela” a ich powołaniem jest “przyspieszyć wypełnienie się czasów mesjańskich przyrzeczonych Izraelowi”.
Obietnice te to: zgromadzenie wszystkich narodów w Jerozolimie (por. Iz 2, 2) oraz pełnia zbawienia dla dzieci Izraela (por. Rz 11).

Choć Ratisbonne nie mówił o nawracaniu Żydów, to w misyjnym kontekście XIX-wiecznego Kościoła wydawało się, że wypełnienie obietnic może zrealizować się jedynie przez zwiększenie liczby indywidualnych nawróceń na chrześcijaństwo.

Przełom w apostolstwie zgromadzenia przyniosła II wojna światowa z zagładą Żydów, ruch ekumeniczny, odnowa studiów biblijnych, powstanie państwa Izrael.

Zbrodnia ludobójstwa, dokonana podczas II wojny światowej na narodzie żydowskim, oraz ogłoszenie soborowej deklaracji “Nostra Aetate” skłoniły zakon do głębszego i odważniejszego odczytania wezwania zawartego w jego Konstytucjach, wedle których ma ono:

“...świadczyć w Kościele i w świecie o wiernej miłości Boga do Narodu Żydowskiego i o Jego wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości”

(Konstytucje Zgromadzenia, nr 2).

Zgromadzenie jeszcze większy nacisk położyło na dogłębne poznanie Tradycji Żydowskiej i Judaizmu. Siostry rozpoczęły więc specjalistyczne studia biblijne i judaistyczne.

Stopniowo we wszystkich niemal krajach, gdzie istnieją wspólnoty, zostały otwarte chrześcijańskie ośrodki informacji i dokumentacji dotyczącej judaizmu.

Czasy dzisiejsze postawiły siostrom Matki Bożej Syjonu nowe wyzwania, zmieniające ich styl apostolstwa. Obecnie żyją one w małych wspólnotach, starają się być jak najbliżej codziennych ludzkich problemów, rozumieć zagubienie współczesnych ludzi, ich trudności związane z wiarą, przebaczeniem, uznaniem odmienności innych.

Dziś Siostry Matki Bożej z Syjonu pracują głownie nad wykorzenianiem skutków antysemityzmu oraz umocnieniem wiary chrześcijańskiej przez zgłębianie Biblii.

Podejmują też działalność na rzecz osób doświadczających dyskryminacji rasowej, religijnej i socjalnej.

W styczniu 2002 r. Europejski Kongres Żydów uhonorował zgromadzenie “Menorą pokoju”, nagrodą przyznawaną “pionierom dialogu żydowsko-katolickiego w Europie”.

Dom Generalny Zgromadzenia od 1964 r. znajduje się w Rzymie.

Siostry pracują w 23 krajach świata na pięciu kontynentach. Obok wspólnot apostolskich, w roku 1926 powstała gałąź kontemplacyjna:

  • Istnieją również grupy osób świeckich – Stowarzyszenia, w kilku krajach na świecie, które pragną żyć charyzmatem rodziny zakonnej Matki Bożej z Syjonu.

175 lat od objawień Matki Bożej, Ojcu Alphonse-Marie Ratisbonne.

logo-sion-175-polaco1 sant-andrea-delle-fratte3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 stycznia 1842 roku, w rzymskiej bazylice  Sant’Andrea della Fratte, stała się rzecz niezwykła. Młodemu, niewierzącemu, Alphonse Ratisbonne, pochodzącemu z żydowskiej rodziny ze Strasbourga, ukazała się Najświętsza Maryja Panna. Alphonse, który później przyjął imię o.Marie-Alphonse, opisując to wydarzenie powiedział:

 

” Widziałem światło a w tym świetle jasność. Nic mi nie powiedziała, ale wszystko zrozumiałem.”

 

maryja-niepokalana

Ojciec Maria, tak nazywany w Zgromadzeniu Zakonnym Notre Dame de Sion, które w 1843 roku założył wraz ze swoim starszym bratem Theodore Ratisbonne, rozpoznał Maryję Niepokalaną, taką jaka była wybita na cudownym medaliku z objawień św. Katarzyny Laboure z 27 listopada 1830 r.

 

o-maria

 

 

 

Wiemy też, że przed wydarzeniem objawienia, Ratisbonne nosił medalik oraz własnoręcznie przepisał modlitwę św. Bernarda, prosiła go o to w zabawie, córeczka przyjaciół u których bawił w Rzymie.

 

Modlitwa św. Bernarda :

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Żydowska modlitwa z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską

 

Ten, który pozwala zwyciężać królom i panować książętom

– Jego Królestwo trwa po wsze czasy –

Który ocalił Dawida, swego sługę, przed nikczemnym mieczem,

Który na morzu wytycza drogę i kurs wśród wzburzonych wód, 

oby błogosławił i strzegł, ochraniał i wspierał, wywyższył, uświetnił i wyniósł Rzeczpospolitą Polską, która doczekała setnej rocznicy swego odrodzenia i odzyskania niepodległości.

Oby Król, władający królami, w miłosierdziu swoim wspierał jej istnienie i strzegł jej, i ze wszelkich opresji, od strapienia i krzywd wybawił ją, sprawił, by inne narody uznały jej chwałę, i pomieszał szyki życzącym jej źle; ku czemu się zwróci, niech jej się powiedzie.

Oby Król, władający królami, w miłosierdziu swoim pobłogosławił wszystkich zamieszkujących w jej granicach ku rozkwitowi i pomyślności państwa, by doświadczyli w kraju pokoju i mnogości dobrych i spokojnych dni na swojej ziemi.

Oby za dni jej i za dni naszych wybawiony został Juda, Izrael mieszkał bezpiecznie, a Wybawiciel przyszedł do Syjonu.

Oby taka była wola Boża, powiedzmy więc: „Amen”.

 

tłum. Małgorzata Kordowicz