Boże Narodzenie 2019

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel,

to znaczy Bóg z nami.”

                                                            (Iz 7,14/Mt 1,23)

Enluminure réalisée d’après une mosaïque de Sainte Marie Majeure a Rome XIIIe s.

 

Dzisiaj wypełniło się Słowo Pańskie powiedziane przez Proroka.

Dzisiaj nastała Radość wielka,

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel świata!

 

ŻYCZYMY PIĘKNEGO ŚWIĘTOWANIA TAJEMNICY BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ BŁOGOSŁAWIONEGO ROKU 2020.

SIOSTRY