Narodzenie Pańskie 2017

Dzisiaj narodził się Chrystus,

Dzisiaj objawił się Zbawiciel,

Dzisiaj na ziemi śpiewają aniołowie, radują się archaniołowie

Dzisiaj weselą się sprawiedliwi, wołając:

Chwała na wysokości Bogu. Alleluja!

                                     (z ant. do pieśni Maryi, na Narodzenie Pańskie)

 

RADOSNYCH ŚWIĄT 

NARODZENIA PAŃSKIEGO

ORAZ 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2018!

 

życzą Siostry M.B. z Syjonu