Antysemityzm nie jest poglądem. Tematyka żydowska w podręcznikach szkolnych.

Polin1

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Fundacja Autonomia i Fundacja Korczakowska zapraszają na konferencję pt „Antysemityzm nie jest poglądem. Tematyka żydowska w podręcznikach szkolnych”.

Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2016 r., w godz. 10.00–15.00 w Muzeum POLIN, w Warszawie.

Celem konferencji jest podsumowanie projektu „Antysemityzm nie jest poglądem” i przedstawienie rezultatów analizy podręczników edukacji formalnej dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz materiałów edukacyjnych…

Czytaj dalej: www.polin.pl