ABC RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO- I POLSKO-ŻYDOWSKICH 2012/2013

Trwaj cierpliwie i ufnie, aż przyjdzie Boży czas. o. Theodore

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII zaprasza na wykład monograficzny:

Modlitwa w intencji narodu żydowskiego
Boże Abrahama,
Boże Proroków,
Boże Jezusa Chrystusa
W Tobie zawarte jest wszystko,
Do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego.Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości.Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem.AmenJan Paweł II


Modlitwa ta została napisana na prośbę p. Stevena Goldsteina, syna krakowskich Żydów. Sfinansował on też druk miliona obrazków zawierających tę modlitwę wraz z fotografią ze spotkania Jana Pawła II z rabinem Elio Toaffem w synagodze rzymskiej. Nakład został rozpowszechniony przed Dniem Judaizmu w 2001 roku.