Dialog międzyreligijny

„Człowiek Pojednania”-Polska Rada Chrześcijan i Żydów. „Figure of Reconciliation”- The Polish Council of Christians and Jews. 10.06.2018

Logo PRCHiŻ

 

Polska Rada Chrześcijan i Żydów wręczyła Rabinowi Profesorowi Walterowi Homolce tytuł Człowiek Pojednania za rok 2017″ 

Uroczystość odbyła się w niedzielę, 10 czerwca 2018 roku, o godzinie 18.00 w Warszawie, w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym 18.

” Jezus był Żydem. Prawie osiemnaście stuleci minęło, zanim ta prawda zaczęła być przyjmowana jako oczywistość – a przecież jest oczywistością”. 

Powiedział na uroczystości w Warszawie niemiecki Rabin Walter Homolka. 

Spotkanie poprowadził współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prof. Stanisław Krajewski a laudacje wygłosiła Pani Marta Titaniec.

Laudacja dla W. Homolki

Przemówienie Rabina Waltera Homolki (www.wiez.com.pl)

Relacja z uroczystości ks. Andrzej Perzyński: 

Zobacz też w : www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola

Więcej informacji o tytule „Człowiek Pojednania”: 

Czlowiek Pojednania_Rabin Homolka-zaproszenie

Invitation Figure of Reconciliation – R. Homolka

Rabin Walter Homolka Człowiekiem Pojednania. „Odkrywa refleksje o Jezusie, który nas łączy, i który nas dzieli”

 

Cardinal Bea Centre for Judaic Studies

Director Fr. Etienne Emmanuel Vetö

The Cardinal Bea Centre of the Gregorian University – taking its name and inspiration from the far-seeing vision of the Jesuit Augustin Bea, the principal architect of the very declaration Nostra Aetate – is dedicated to the promotion of a theological knowledge and understanding of Judaism – from both a Jewish and a Christian perspective – as well as the teaching, research and academic exchanges between Christians and Jews, in order to foster a mutually enriching relationship.

więcej: www.unigre.it/struttura didattica/Judaic studies

Tydzień Ekumeniczny w Krakowie. Nabożeństwa od 18 do 25 stycznia 2018

Informacje do druku

 

Program do druku

W dniach 18-25 stycznia jak co roku Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie będą się modlić o jedność, rozważając biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15, 1–21.

W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godz. 15.00 w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 32. Wezmą w nim udział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich w Krakowie.

W sobotę 20 stycznia o godz. 16.30 na Oficjum o jedność w kościele św. Barbary przy pl. Mariackim zaprasza Wspólnota Chemin Neuf.

W czwartek 25 stycznia o godz. 18.00 w siedzibie KIK rozmowę nt. „Co nam dała Reformacja?” z udziałem ks. prof. Łukasza Kamykowskiego (ITFED UPJPII) i ks. Romana Prackiego (Kościół Ewangelicko-Augsburski) poprowadzi red. nacz. miesięcznika „Znak” Dominika Kozłowska.

Szczegółowy program nabożeństw ekumenicznych w Krakowie w załączonym pliku.

Współorganizatorzy: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wspólnota Głos na Pustyni, Klub Inteligencji Katolickiej w Polsce.

Więcej o Tygodniu Modlitw o Jedność: https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/