Spotkania Biblijne w KIK, Warszawa

Chcesz lepiej zrozumieć Stary Testament? Zapraszamy na spotkania biblijne w KIK-u.

„Z jednej strony tekst Starego Testamentu może wydawać się trudny i niezrozumiały, stąd czytanie Słowa wymaga czasu, koncentracji i wysiłku, a przede wszystkim akceptacji tego, że mogę chodzić ze Słowem, którego dziś nie rozumiem, niewiele mi mówi. Pismo święte, a w szczególności Biblia Hebrajska wymaga, by się z nią oswajać”.

Spotykamy się hybrydowo (a więc również jest możliwość włączenia się online) w co drugi czwartek.
Najbliższe spotkanie : 23 lutego, o godzinie 19:00

Link do zapisów: https://bit.ly/GrupaBiblijnaKIK

Czytamy Księgę Rodzaju (23.02 –  rozdział 18).

Siostra Katarzyna Kowalska (Notre Dame de Sion), studiowała w szkole rabinicznej i ma doktorat z judaistyki, wykładowczyni na Uniwersytecie w Betlejem, Harare i Bobolanum w Warszawie, Centre for Biblical Formation w Jerozolimie, członkini PRChiZ,
o tym, jak czytamy Pismo Święte na spotkaniach biblijnych: