PROGRAM KIK- Kraków, Czerwiec 2018

3.06. (niedziela), godz. 11.30

Kościół pw. św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej

Msza św. klubowa ,Stanisław Łucarz SJ

 

6.06. (środa), godz. 18.00

„Świety człowiek z krwi i kości”

Brat Albert. Biografia – Natalia Budzyńska, Spotkanie poprowadzi 

red. Katarzyna Węglarczyk, Wydawnictwo ZNAK

 

13.06. (środa), godz. 18.00

Spotkania z Biblią

Jerozolima – Wzgórze Świątynne, dr Maria Kantor

       

Cały program na czerwiec 2018 r.