International Conference ‚Jan Karski – Witness, Emissary, Man’

The Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland, The Polish-Jewish Literature Studies Center at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland and The Union of Jewish Communities in Poland

are pleased to announce an

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY

ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE:

 

"JAN KARSKI – WITNESS, EMISSARY, MAN"

 

which will take place on November 6-8, 2013

in Zamość, Poland at the 'Synagogue' Center


of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland


During World War II, Jan Karski – an emissary of the Polish Secret State – was the first to inform the Allies about the tragedy of European Jewry. Karski entered the Warsaw Ghetto and a transit ghetto, where he witnessed Jews being sent to the death camp in Bełżec. He then traveled to London and Washington to tell world leaders about what he had seen. It is thanks to him that the world first learned about the Holocaust.

 

His book ’Story of a Secret State’, in which he described his mission, was published in the United States in 1944. After the war Karski could not return to Communist Poland and stayed in Washington where for many years…

more about

ABC RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO- I POLSKO-ŻYDOWSKICH 2012/2013

Trwaj cierpliwie i ufnie, aż przyjdzie Boży czas. o. Theodore

Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII zaprasza na wykład monograficzny:

Modlitwa w intencji narodu żydowskiego
Boże Abrahama,
Boże Proroków,
Boże Jezusa Chrystusa
W Tobie zawarte jest wszystko,
Do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego.Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród żydowski, który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości.Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem, i ostatecznym celem.AmenJan Paweł II


Modlitwa ta została napisana na prośbę p. Stevena Goldsteina, syna krakowskich Żydów. Sfinansował on też druk miliona obrazków zawierających tę modlitwę wraz z fotografią ze spotkania Jana Pawła II z rabinem Elio Toaffem w synagodze rzymskiej. Nakład został rozpowszechniony przed Dniem Judaizmu w 2001 roku.