Duchowość

Nasze symboleNDS symbole

Siostry, zgromadzone na Kapitule Generalnej w 1981 roku, po refleksji nad potrzebą odnowienia symboli zgromadzenia, wybrały dwa znaki, które najlepiej oddają myśl ich założyciela, Ojca Teodora Ratisbonne, a są nimi:

 

 

1. Symbol chrystologiczny: prosty „chwalebny” krzyż, który podejmuje teologię Soboru Watykańskiego II-go oraz Kościoła pierwszych wieków, z napisem „NDS” wskazującym nazwę Zgromadzenia.

Krzyż, który obecnie nosimy, wykonany został w Lyonie. Pan Daniel Barnas, artysta specjalizujący się w sztuce religijnej, po dokładnym zapoznaniu się z duchowością naszego Zgromadzenia stworzył dzieło, którego wszystkie elementy mają dla nas wymiar symboliczny:

* krzyż, który jest zagłębiony w srebrnym materiale, symbolizuje wewnętrzny charakter i misterium Bożych obietnic, które się dopiero wypełnią. Wiemy, że „nadejdzie dzień, kiedy wszystkie narody jednym sercem uwielbią Pana”, lecz pozostaje tajemnicą wiary, kiedy i jak to nastąpi;
* ramiona krzyża, tak jak w krzyżu orientalnym, są tej samej długości. Wyrażone zostaje w ten sposób pragnienie otwarcia się na wszystkie narody Wschodu i Zachodu, na Żydów i na wszystkich innych;
* krzyż bez Chrystusa Ukrzyżowanego wskazuje na centralne misterium naszej wiary, na misterium Śmierci i Zmartwychwstania;
* u dołu krzyża widzimy wgłębienie przypominające dwie stopy: to symbol człowieka „powstającego”, zbawionego;
* krzyż wpisany jest w okrąg, symbol pełni;

* otwór: przez niego przechodzi ogniwo łańcuszka, które łączy nas z Chrystusem. Ojciec Teodor Ratisbonne pragnął byśmy były mocno „związane” z Chrystusem; Ogniwa łańcuszka symbolizują każdą z sióstr. Połączone ze sobą stanowią jedną całość zjednoczoną z Chrystusem.
* na rewersie krzyża znajduje się monogram „NDS”:  to francuska nazwa Zgromadzenia, Notre Dame de Sion – Matka Boża z Syjonu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

2. Symbol maryjny: na obrączkach noszonych przez siostry, które są symbolami przymierza biblijnego i osobistego, wygrawerowane są biblijne słowa: „IN SION FIRMATA SUM”, które Kościół przypisuje Maryi. W tłumaczeniu: ” Na Syjonie mocno stanęłam”  (Syr 24,10)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

platiniumAlexandra Ecce Homo modlitwa Tanczaca Miriam-Ein karem ss. kontemplacyjneBiblia (2)

 

Rekolekcje

SionYouthMeeting
Kilka razy do roku organizujemy rekolekcje

poświęcone tematyce biblijnej i dialogowej.

Odbywają się one w naszej krakowskiej wspólnocie, jak i poza nią.

ZAPRASZAMY!

Oto kilka tematów:

 • „Nasze początki, nasze narodzenia.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2013.
 • Wielki Post. Kraków, Rekolekcje 2013.
 • „Gdzie jesteś pośród nocy?” Kraków, grudzień 2012.
 • „U progu Auschwitz.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz, grudzień 2012.
 • Biblijny dzień pustyni. Kraków, marzec 2012.
 • Rekolekcje Wielkopostne u progu Auschwitz. Marzec 2012.
 • „Szema Izrael- wiara rodzi się ze słuchania.” Rekolekcje adwentowe, Warszawa 2011.
 • „Berit- znaczy Przymierze.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2011.
 • „Baranek Boży, tajemnica ofiary i zwycięstwa.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2010.
 • „Święć się Imię Twoje.” Rekolekcje adwentowe, Auschwitz 2009.

Wolontariat

POLSKA, Kraków

Nasza wspólnota jest otwarta dla osób, które pragną pogłębiać znajomość Biblii, judaizmu oraz osobistego spotkania z Bogiem na modlitwie.

Mieszkamy niedaleko Rynku Głównego, stąd wiele okazji do poznania Krakowa, dzielnicy Kazimierz oraz spotkania się ze światem żydowskim. Wolontariusz proszony jest o włączenie się w codzienne życie Sióstr, poprzez proste prace domowe, wspólne posiłki, czas ciszy i modlitwy .

Czas pobytu we wspólnocie jest uzgadniany indywidualnie z wolontariuszem.

IZRAEL, Jerozolima – Ecce Homo Convent

Volunteers play an important role in the ministry of the house. We are happy to welcome volunteers from all over the world. It is an enriching experience both for them and for us.
Their work focuses on three main areas:

 • Welcoming guests to Ecce Homo
 • Serving Meals in the Dining Room (preparation, setting of the tables, service, washing-up)

Welcoming pilgrim groups to the Lithostrotos

We ask that volunteers serve for thirty hours a week in exchange for their room & board. Sundays are always a day off and volunteers are given 2 – 3 days longer for sightseeing in the country. Thus there are many opportunities for volunteers to get to know this special country and its peoples.

Normally, the volunteers stay tree months. To be able to speak English or French

Ecce Homo Convent
Notre Dame de SionVia Dolorosa 41;
P.O.Box 1905691190 JERUSALEM
Téléphone: 972 (0)2 627 72 92; Fax: 972 (0)2 628 22 24
Contact : nds.rita@gmail.com
 

IZRAEL, Ein Karem

Volunteers play an important role in the ministry of the house. We are happy to welcome volunteers from all over the world. It is an enriching experience both for them and for us.
Their work focuses on two main areas:

 • Welcoming guests to Ein Karem
 • Serving Meals in the Dining Room (preparation, setting of the tables, service, washing-up)

Normally, the volunteers stay tree months. To be able to speak English or French is a great help.

Contact:sion.siostry@gmail.com

FILIPINY, Real- Philippines

The Real community is open to receive volunteers who would like to experience an immersion in another culture for periods of up to three months. This experience who be a time of learning as the volunteer shares the life of the community who live and work with the rural poor, especially women.

Contact: naturesgardenph@yahoo.com
 

EGIPT

We are happy to have volunteers to share our ministry and our life. Knowledge of English is important, though French speaking persons are also welcome. Arabic is extremely helpful but many activities can be done with little or no previous knowledge of the Arabic language. For example: drawing/painting/handicrafts/music with children; work with handicapped children; computer training; language classes, English or French.

Contact: ndscairo@link.net

LA SOLITUDE (PUSTYNIA)

Nasz wspólnoty kontemplacyjne, nazywane „La Solitude”- „Pustynia”, są otwarte na wolontariuszy, którzy pragną modlić się i pracować z Siostrami.

Siostry kontemplacyjne mieszkają w:

UWAGA!

Przed rozpoczęciem załatwiania formalności związanych z wyjazdem na nasz wolontariat, należy rozpocząć proces rekrutacyjny od spotkania się ze wspólnotą sióstr M.B. z Syjonu w Krakowie.

Więcej informacji pod adresem:

Siostry Matki Bożej z Syjonu
ul. Goetla 49; 30-065 Kraków, Polska
Kontakt: sion.siostry@gmail.com