BLISKIE SPOTKANIA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW W KRAKOWIE

Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

zapraszają na

BLISKIE SPOTKANIA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW
W KRAKOWIE

Tikun olam [naprawa świata]
i Ewangelia Błogosławieństw
− Żydów i chrześcijan powinności wobec świata

 

5 maja (poniedziałek), godz. 18.30,

kościół św. Katarzyny (kaplica św. Doroty), ul. Augustiańska 7, Kraków.

Uczestnicy debaty:
prof. STANISŁAW KRAJEWSKI, bp GRZEGORZ RYŚ

Komentarz do Psalmu 51:
− dr Zofia Radzikowska (GWŻ w Krakowie, JCC, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu)
− mała siostra Jezusa Krystyna Klara

Część artystyczna:
Agnieszka Kowalczyk − śpiew, Witold Góral − gitara

Prowadzenie: Bogdan Białek i Janusz Poniewierski

czytaj więcej: Czytaj dalej