Ciekawe wykłady w Krakowie

Czwartek, 15 maja
o  godz. 13.15 w budynku UPJPII (ul. Franciszkańska 1, s. 120) odbedzie sie wykład nt. „Pamięć historyczna polska i żydowska” – wykład dr Annamarii Orla-Bukowskiej
Jest to wykład z cyklu: „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”)
– o godz. 15, w budynku UPJPII (ul. Franciszkańska 1, s. 120): wykład „Stosunki
polsko-żydowskie po II wojnie światowej” – wykład dra Piotra Setkiewicza
(cykl: „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”).

info. od Klub „Przymierze’

Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Tym razem z Warszawy- organizatorzy  to Polska rada Chrześcijan i Żydów.

Komentarz żydowski i chrześcijański do psalmu dawidowego  Ps 150 oraz śpiew tego psalmu prze chór prawosławny z Kielc w języku, który nie rozbrzmiewał jeszcze nigdy w synagodze!