Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Zapraszamy do odwiedzenie nowej strony oo. Benedyktynów z Tyńca:

„Przestrzeń dialogu”

Tyniec schody

Znajdziecie tam między innymi :

Żydzi i chrześcijanie w dialogu. Czy świat można naprawić?

Wracamy dziś do refleksji nad Deklaracją Soboru Watykańskiego II Nostra aetate o stosunku do religii niechrześcijańskich. Dokument zawiera wiele cennych intuicji, dlatego warto się nad nim z uwagą pochylić. Dziś, […]

 

www.ps-po.pl/category/przestrzen-dialogu/

„Nowoczesny antysemityzm. Geneza i skutki”

Wykłady i spotkania we Czwartek, 22 maja w Krakowie:

o godz. 13.15 w budynku UPJPII (ul. Franciszkańska 1, s. 120) odbedzie sie wykład zatytuowany:

„Nowoczesny antysemityzm. Geneza i skutki”,

o godz. 15.00:

„Współczesny Izrael, konflikt na Bliskim Wschodzie. Stosunki polsko-izraelskie”

-wykłady dr. Macieja Kozłowskiego (cykl: „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”);

o godz. 18, Fabryka Schindlera: pokaz filmów

„Obrazy z fabryki śmierci”(2010; 43 min.) ,

„Opowiedz mi swoją historię” (2004; 35 min.),

oraz spotkanie z reżyser Małgorzatą Imielską (cykl: „Nie tylko Schindler”).