Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów: Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL –

zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

„Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”,

która odbędzie się 18-20 listopada 2014 r. w Zamościu, w Centrum „Synagoga” FODŻ.

Więcej informacji oraz kartę uczestnictwa znajdą Państwo na stronie:

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Zapraszamy do odwiedzenie nowej strony oo. Benedyktynów z Tyńca:

„Przestrzeń dialogu”

Tyniec schody

Znajdziecie tam między innymi :

Żydzi i chrześcijanie w dialogu. Czy świat można naprawić?

Wracamy dziś do refleksji nad Deklaracją Soboru Watykańskiego II Nostra aetate o stosunku do religii niechrześcijańskich. Dokument zawiera wiele cennych intuicji, dlatego warto się nad nim z uwagą pochylić. Dziś, […]

 

www.ps-po.pl/category/przestrzen-dialogu/