Droga w Syjonie

Ein karemOgród angielskiPostolans

Nasza formacja trwa całe życie i w sposób wyjątkowy dla każdej z nas. Pomaga odpowiadać całym życiem, nie pomijając osoby ani struktur, na nasze powołanie w Kościele. Odbywa się w świetle Słowa Bożego, a poprzez wydarzenia i doświadczenia codzienności odkrywa i integruje życie i wiarę.

Formacja w naszym zakonie jest prowadzona we wspólnocie. Każdy pragnący pogłębić swoje życie chrześcijańskie i świadomie rozeznać powołanie może liczyć na pomoc z naszej strony. Respektując drogę każdej osoby, jej formacja dostosowana jest do jej indywidualnych potrzeb.

Jest przed nowicjatem czas nazywany „Come and see”– ” Przyjdź i zobacz”, trwa on około roku i służy do wzajemnego, bliższego poznania się.

sluchajacy mnichPostulat trwa dwa lata i jest czasem na osobistą, ludzką formację. Odbywa się ona pod opieka mistrzyni postulatu i ekipy formacyjnej, najczęściej w kraju rodzinnym kandydatki. W tym czasie postulantka uczy się życia we wspólnocie, wchodzi w pogłębione życie modlitwy oraz jeśli to konieczne uzupełnia swoja edukację w zakresie zawodowym oraz znajomości języków obcych (j. angielski).

logo inter noviciat 1 droga i osoba

Nowicjat trwa dwa lata. Od roku 2014 jest nowicjatem międzynarodowym

i odbywa się w Izraelu w dzielnicy Jerozolimy- Ein Karem.

W tym czasie osoba prowadzona jest przez Mistrzynie nowicjatu i ekipę formacyjną. Nowicjat dzieli się na rok apostolski oraz rok duchowy.

Siostry składają śluby czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa, najpierw na trzy lata. Są one odnawiane na następne trzy. Ten czas jest czasem pogłębionych studiów i pogłębieniem we wspólnocie swojego życia charyzmatem Syjonu.

MargaritaConsacrete

Po tym czasie pierwszym czasie formacji, siostra składa śluby wieczyste. Składane są one w obecności przełożonej generalnej.

NDS symbole

platinium

 

 Strona międzynarodowego nowicjatu

http://nds-novitiate.dioezese-linz.at/

 

Więcej informacji przy indywidualnym spotkaniu.

 

kalwaria jerozolimaModlitwa o powołania:

Père Saint,
Tu as appelé Abraham
Il est devenu le Père des croyants.

Christ Jésus,
Tu as appelé des hommes à te suivre
Tu en as fait tes apôtres

Esprit Saint,
Tu donnes force pour répondre à l’appel divin.
Seigneur notre Dieu,
Par l’intercession de Marie nous te prions.
Appelle des jeunes à te suivre dans la vie religieuse à Sion
afin qu’ils témoignent de ton amour pour le peuple juif.

AMEN

Hebrajski od podstaw

j.hebrajskiOd nowego semestru rozpoczyna się kurs języka hebrajskiego od podstaw.

Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek,

27 lutego o godz. 17.30. w JCC w Krakowie

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu i będą trwały 1,5 h.
Koszt: 250 zł/semestr

Można także dopisywać się do innych grup, które rozpoczęły naukę w październiku – w ofercie mamy naukę języka hebrajskiego (na różnych poziomach), jidysz (poziom podstawowy i zaawansowany), arabskiego i japońskiego.

Informacje i zapisy: recepcja@jcckrakow.org
Tel. 12 370 57 70 lub 12 370 57 75


New course of Hebrew for beginners. The first class will be on Thursday, February 27 at 5:30pm. in JCC Kraków. The class will be once a week for 1.5 hours.

Price: 250 zł per semester

You can also sign up for classes which started in October – our offerings include Hebrew (different levels), Yiddish (advanced and beginners), Arabic and Japanese.

To subscribe, contact us: recepcja@jcckrakow.org
Tel. 12 370 57 70 or 12 370 57 75

Kurs kaligrafii hebrajskiej

W poniedziałek, 24 lutego o godz. 19, Cheder.megilot Ester

Kurs kaligrafii hebrajskiej dla początkujących i zaawansowanych.

Kopiowanie i ozdabianie Megilat Ester, prowadzenie warsztatów Ewa Gordon. Cena  biletu 10 zł.