Modlitwa o powołania zakonne.

In Sion firmata sum”

Jerozolima

 

Ojcze,

Ty powołałeś Abrahama, który stał się Ojcem wszystkich wierzących.

Jezu Chryste,

Ty powołujesz ludzi, aby szli za tobą i stawali się apostołami Dobrej Nowiny.

Duchu Święty,

Ty dajesz moc, aby odpowiedzieć na Boże wezwania.

Panie nasz Boże prosimy cię, aby za wstawiennictwem Maryi, młodzi potrafili pojąć trud i radość powołania zakonnego w Syjonie. Niech świadczymy życiem o twojej miłości do Narodu Żydowskiego i o obietnicach danych wszystkim Narodom. Amen.

Modlitwa o powołania (j.francuski):

Père Saint,
Tu as appelé Abraham
Il est devenu le Père des croyants.

Christ Jésus,
Tu as appelé des hommes à te suivre
Tu en as fait tes apôtres

Esprit Saint,
Tu donnes force pour répondre à l’appel divin.
Seigneur notre Dieu,
Par l’intercession de Marie nous te prions.
Appelle des jeunes à te suivre dans la vie religieuse à Sion
afin qu’ils témoignent de ton amour pour le peuple juif. Amen.

Cardinal Bea Centre for Judaic Studies

Director Fr. Etienne Emmanuel Vetö

The Cardinal Bea Centre of the Gregorian University – taking its name and inspiration from the far-seeing vision of the Jesuit Augustin Bea, the principal architect of the very declaration Nostra Aetate – is dedicated to the promotion of a theological knowledge and understanding of Judaism – from both a Jewish and a Christian perspective – as well as the teaching, research and academic exchanges between Christians and Jews, in order to foster a mutually enriching relationship.

więcej: www.unigre.it/struttura didattica/Judaic studies