Teologia po Auschwitz

CDiM w Oświęcimiu, 3.03.2018

Konferencja „Perspektywy teologii po Auschwitz”

w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 

Program:

  • 08:15          Ks. dr Manfred Deselaers: Znaczenie różnych perspektyw dla religijnej interpretacji doświadczenia „Auschwitz”
  • 09:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Żydowska teologia po Auschwitz
  • 10:00          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Niemczech
  • 10:45          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Polsce
  • 11:45          Dr Joanna Barcik: Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa niemiecka i polska w zestawieniu z perspektywą żydowską (ćwiczenia)
  • 13:15          Przerwa obiadowa
  • 14.45          Wizyta studyjna: Kaplica Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu – Kościół parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu (z relikwiami) – Kościół OO. Franciszkanów w Harmężach (wystawa byłego więźnia Mariana Kołodzieja)
  • 18.15          Ks. dr Manfred Deselaers: Papieże wobec Szoah: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o Auschwitz
  • 19:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Podsumowanie. Od „sporu o Karmel w Auschwitz” do dialogu i wspólnej modlitwy „u progu Auschwitz”

czytaj więcej: www.cdim.pl

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego.

Laureatami Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2017, wybrani zostali:

W kategorii I, za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej 

ks. prof. Michał Czajkowski

W kategorii II, za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej

p. Urszula Antosz-Rekucka

 

Uroczystoś wręczenia Nagrody obędzie się w piątek,

2 marca o godzinie 12.00, w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Msza św. w intencji śp. ks. Stanisława Musiała SJ, zostanie odprawiona 1 marca o godzinie 16.00, w kościele św. Barbary.

 

Ks. prof. Michał Czajkowski to wybitny teolog, biblista, głęboko zaangażowany w działalność ekumeniczną, jeden z inicjatorów dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce. Był współzałożycielem i współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; w przeszłości zasiadał też w Komitecie Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem i Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, był także członkiem władz Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Osoby prowadzące dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce wiele zawdzięczają jego odważnej publicystyce i książkom takim jak: „Lud Przymierza”, „Co nas łączy? ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich” czy „Nowy Testament a judaizm”. Niedawno ukazała się książka zbierająca jego teksty dotyczące Żydów i relacji z judaizmem pt. „Czy Żydzi mają diabła za ojca? Przyczynki do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego” (trzy tomy, łącznie ponad 1100 stron). Zdaniem członków Klubu „Przymierze”, którzy nominowali go do Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała, niewielu jest w Polsce księży, którzy z taką determinacją mówią o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i o tym, że antysemityzm jest grzechem.

Urszula Antosz-Rekucka jest katechetką w Mszanie Dolnej. W swojej pracy z uczniami wiele uwagi poświęca kształtowaniu postawy dialogu i podejmuje liczne inicjatywy upamiętniające społeczność mszańskich Żydów wymordowaną podczas Holocaustu. O kulturze i historii żydowskich mieszkańców tego rejonu opowiada na różne sposoby, m.in. poprzez działania teatralne, organizację obchodów rocznicowych czy opiekę nad zbiorowymi mogiłami żydowskimi. Była też koordynatorką polsko-izraelskiego projektu, dzięki któremu grupy młodzieży z Polski i Izraela mogły się spotkać, poznać i pokonać dzielące je bariery. To dzięki jej inicjatywie w 2012 roku ostatnią drogę mszańskich Żydów oficjalnie nazwano Aleją Pamięci Ofiar Holokaustu. Urszula Antosz-Rekucka pisze teksty do lokalnych gazet i portali, jest aktywna w mediach społecznościowych, a w pracy z młodzieżą kładzie nacisk na relacje chrześcijańsko-żydowskie, przybliżanie kultury żydowskiej i tematyki Zagłady. Pomimo działania w trudnym środowisku, gdzie jej inicjatywy nie zawsze spotykają się z aprobatą, od lat konsekwentnie podejmuje trud przywracania pamięci.

ks. Stanisław Musiał SJ (1938-2004)

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, której przewodniczy Rektor UJ. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za twórczość oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Patron Nagrody, ks. Stanisław Musiał SJ (1938-2004), był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii. Od 1981 roku był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Polin”, „Midraszu” i „Życiu Duchowym”. Był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. „Czarne jest czarne” oraz laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

czytaj więcej: www.przymierze.krakow.pl

 

Droga w Syjonie

Formacja pomaga nam w pełni odkrywać nasze powołanie w Kościele i w świecie. Zanurzona jest w Słowie Bożym a poprzez codzienność próbuje zintegrować nasze życie z wiarą.

Formacja w naszym zakonie jest prowadzona na różnych etapach we wspólnotach i domach na całym świecie. Każda osoba pragnąca pogłębić życie chrześcijańskie i rozeznać powołanie może prosić siostry o pomoc. Formacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

„Come and see” (przyjdź i zobacz), to pierwszy czas spotkania z Syjonem. Trwa on od kilka miesięcy do roku i służy wzajemnemu poznaniu.

Postulat trwa dwa lata i jest czasem pogłębienia znajomości sióstr oraz siebie samego. Odbywa się zazwyczaj w kraju rodzinnym kandydatki, pod opieka mistrzyni postulatu oraz grupy formacyjnej. W tym czasie postulantka pogłębia życie sakramentalne, życie modlitwy, wspólnotowe oraz pracuje nad pogłębieniem rozumienia siebie samej i innych. Pracując uczestniczy w życiu Zgromadzenia, oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

Nowicjat. Wszystkie postulantki na koniec postulatu, zjeżdżają się do Ein Karem, dzielnicy Jerozolimy, gdzie przez dwa lata tworzą międzynarodową wspólnotę nowicjatu Matki Bożej z Syjonu. Nowicjatem zajmuje się wyznaczona do tej misji przez Siostrę Generalną, Mistrzyni Nowicjatu wraz z Grupą Formacyjną. Nowicjat dzieli się na rok apostolski oraz rok duchowy.

Po zakończonym nowicjacie siostry składają, najpierw na trzy lata, śluby zakonne: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa. 

Śluby te są odnawiane na następne trzy lata. Po czasie ślubów czasowych siostra może prosić siostrę Generalna o złożenie ślubów wieczystych.

Formacja w czasie ślubów czasowych to czas na pogłębienia życia duchowego, wspólnotowego oraz uzupełnienie wykształcenia.

Strona międzynarodowego nowicjatu w Jerozolimie:

 www.nds-novitiate.org

Więcej informacji w indywidualnej rozmowie.