Nasze nowicjuszki: Andrea, Lucia, Maria i Nancy składają swoje pierwsze śluby zakonne w Syjonie

Z radością informujemy o złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, w Zgromadzeniu Siostr Matki Bożej z Syjonu, przez nasze siostry:

Andrea, Lucia, Maria i Nancy

s. Andrea, s.Nancy, s. Lucia, s. Maria

Uroczystość odbyła się 2 lutego 2018, w dzień życia konsekrowanego, w klasztorze Sióstr Matki Bożej z Syjonu w Ein Karem pod Jerozolimą. Mszy świętej przewodniczył Brat Carlos NDS a kazanie wygłosił Brat Elio NDS.

Fear not, O Daughter of Sion!

Wywiad z naszymi siostrami na stronie : ww.youtube.com/watch

oraz na facebooku: www.facebook.com/friendsofsion/

 

Marsz Pamięci

KOMUNIKAT DUSZPASTERSTWA EKUMENICZNEGO

„Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest troska o ocalenie pamięci o Żydach, mieszkańcach Rzeczypospolitej, i przekazanie tej pamięci dzieciom i wnukom.”

bp Mieczysław Cisło

           

W tym roku, 13 i 14 marca, przypada 75. rocznica likwidacji krakowskiego getta.

W niedzielę 11 marca o godzinie 12.00 odbędzie się Marsz upamiętniający te tragiczne wydarzenia. Jak co roku jego uczestnicy zbiorą się placu Bohaterów Getta i przejdą drogę na teren byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Dla większości mieszkańców getta była to droga ku śmierci.

Zapraszam do uczestnictwa w Marszu Pamięci mającym na celu uczczenie ofiar Zagłady, członków społeczności, która przez wieki współtworzyła kulturowe, duchowe i religijne dziedzictwo naszego miasta. W przedwojennym Krakowie była to jedna czwarta jego obywateli. Udział w Marszu będzie także wyrazem solidarności z wszystkimi, którzy pragną tamte wydarzenia zachować w społecznej pamięci, by wspólna przyszłość była budowana na wzajemnym szacunku, porozumieniu i dialogu. Dziś jest to szczególnie potrzebne.

Marsz rozpocznie się częścią oficjalną o godz. 12.00 przed Apteką pod Orłem – Muzeum Pamięci na Placu Bohaterów Getta. Po niej nastąpi przemarsz ulicami Podgórza – Limanowskiego, Wielicką i Jerozolimską – na teren byłego obozu KL Płaszów, gdzie odbędzie się krótka ceremonia połączona z modlitwą za pomordowanych.

Organizatorem Marszu Pamięci jest – wraz z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz Gminą Wyznaniową Żydowską – Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Więcej informacji na temat Marszu można uzyskać na stronie: www.jewishfestival.pl

Ks.Łukasz Kamykowski

Archidiecezjalny Referent ds. Ekumenii

Kraków, Środa Popielcowa, 14 lutego 2018 r.

MARSZ PAMIĘCI ROK 2017:

 

Teologia po Auschwitz

CDiM w Oświęcimiu, 3.03.2018

Konferencja „Perspektywy teologii po Auschwitz”

w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 

Program:

  • 08:15          Ks. dr Manfred Deselaers: Znaczenie różnych perspektyw dla religijnej interpretacji doświadczenia „Auschwitz”
  • 09:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Żydowska teologia po Auschwitz
  • 10:00          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Niemczech
  • 10:45          Dr Joanna Barcik: Myśl chrześcijańska po Auschwitz w Polsce
  • 11:45          Dr Joanna Barcik: Myśleć o Bogu po Auschwitz – perspektywa niemiecka i polska w zestawieniu z perspektywą żydowską (ćwiczenia)
  • 13:15          Przerwa obiadowa
  • 14.45          Wizyta studyjna: Kaplica Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu – Kościół parafii Św. Maksymiliana w Oświęcimiu (z relikwiami) – Kościół OO. Franciszkanów w Harmężach (wystawa byłego więźnia Mariana Kołodzieja)
  • 18.15          Ks. dr Manfred Deselaers: Papieże wobec Szoah: Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o Auschwitz
  • 19:00          Ks. dr Manfred Deselaers: Podsumowanie. Od „sporu o Karmel w Auschwitz” do dialogu i wspólnej modlitwy „u progu Auschwitz”

czytaj więcej: www.cdim.pl