Kościół, Żydzi, Jezuici. Wokół pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej

Konferencja naukowa w Krakowie, 28 lutego 2018

W Akademii Ignatianum odbyła się konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici. Wokół pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej”. 

Jej współorganizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, we współpracy z Klubem Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Czytaj więcej : www.krakow.ipn.gov.pl

 

 

 

Nasze nowicjuszki: Andrea, Lucia, Maria i Nancy składają swoje pierwsze śluby zakonne w Syjonie

Z radością informujemy o złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, w Zgromadzeniu Siostr Matki Bożej z Syjonu, przez nasze siostry:

Andrea, Lucia, Maria i Nancy

s. Andrea, s.Nancy, s. Lucia, s. Maria

Uroczystość odbyła się 2 lutego 2018, w dzień życia konsekrowanego, w klasztorze Sióstr Matki Bożej z Syjonu w Ein Karem pod Jerozolimą. Mszy świętej przewodniczył Brat Carlos NDS a kazanie wygłosił Brat Elio NDS.

Fear not, O Daughter of Sion!

Wywiad z naszymi siostrami na stronie : ww.youtube.com/watch

oraz na facebooku: www.facebook.com/friendsofsion/

 

Marsz Pamięci

KOMUNIKAT DUSZPASTERSTWA EKUMENICZNEGO

„Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest troska o ocalenie pamięci o Żydach, mieszkańcach Rzeczypospolitej, i przekazanie tej pamięci dzieciom i wnukom.”

bp Mieczysław Cisło

           

W tym roku, 13 i 14 marca, przypada 75. rocznica likwidacji krakowskiego getta.

W niedzielę 11 marca o godzinie 12.00 odbędzie się Marsz upamiętniający te tragiczne wydarzenia. Jak co roku jego uczestnicy zbiorą się placu Bohaterów Getta i przejdą drogę na teren byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Dla większości mieszkańców getta była to droga ku śmierci.

Zapraszam do uczestnictwa w Marszu Pamięci mającym na celu uczczenie ofiar Zagłady, członków społeczności, która przez wieki współtworzyła kulturowe, duchowe i religijne dziedzictwo naszego miasta. W przedwojennym Krakowie była to jedna czwarta jego obywateli. Udział w Marszu będzie także wyrazem solidarności z wszystkimi, którzy pragną tamte wydarzenia zachować w społecznej pamięci, by wspólna przyszłość była budowana na wzajemnym szacunku, porozumieniu i dialogu. Dziś jest to szczególnie potrzebne.

Marsz rozpocznie się częścią oficjalną o godz. 12.00 przed Apteką pod Orłem – Muzeum Pamięci na Placu Bohaterów Getta. Po niej nastąpi przemarsz ulicami Podgórza – Limanowskiego, Wielicką i Jerozolimską – na teren byłego obozu KL Płaszów, gdzie odbędzie się krótka ceremonia połączona z modlitwą za pomordowanych.

Organizatorem Marszu Pamięci jest – wraz z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa oraz Gminą Wyznaniową Żydowską – Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. Więcej informacji na temat Marszu można uzyskać na stronie: www.jewishfestival.pl

Ks.Łukasz Kamykowski

Archidiecezjalny Referent ds. Ekumenii

Kraków, Środa Popielcowa, 14 lutego 2018 r.

MARSZ PAMIĘCI ROK 2017: