DNI BIBLIJNE W MAŁOPOLSCE

Dni Biblijne w Małopolsce 19-27.05.2018

W Małopolsce od 19 do 27 maja trwają Dni Biblijne. W ramach tych Dni odbywają się warsztaty muzyczne, wykłady, koncerty jak rówinież biblijne i ekumeniczne spacery po Krakowie i Nowym Sączu. Ważnym momentem tego wydarzenia jest promocja ekumenicznego przekładu Pisma Świętego.

Szczegółowy program na plakacie: Dni Biblijne 2018 – ZAPROSZENIE 

 

Wielkanoc 2018

„ Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.  Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!”

(1Tes 4,16-18)

Zmartwychwstanie

 

Niech radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią,

wypełni nasze serca światłem.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !

 

Żydowska modlitwa z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską

 

Ten, który pozwala zwyciężać królom i panować książętom

– Jego Królestwo trwa po wsze czasy –

Który ocalił Dawida, swego sługę, przed nikczemnym mieczem,

Który na morzu wytycza drogę i kurs wśród wzburzonych wód, 

oby błogosławił i strzegł, ochraniał i wspierał, wywyższył, uświetnił i wyniósł Rzeczpospolitą Polską, która doczekała setnej rocznicy swego odrodzenia i odzyskania niepodległości.

Oby Król, władający królami, w miłosierdziu swoim wspierał jej istnienie i strzegł jej, i ze wszelkich opresji, od strapienia i krzywd wybawił ją, sprawił, by inne narody uznały jej chwałę, i pomieszał szyki życzącym jej źle; ku czemu się zwróci, niech jej się powiedzie.

Oby Król, władający królami, w miłosierdziu swoim pobłogosławił wszystkich zamieszkujących w jej granicach ku rozkwitowi i pomyślności państwa, by doświadczyli w kraju pokoju i mnogości dobrych i spokojnych dni na swojej ziemi.

Oby za dni jej i za dni naszych wybawiony został Juda, Izrael mieszkał bezpiecznie, a Wybawiciel przyszedł do Syjonu.

Oby taka była wola Boża, powiedzmy więc: „Amen”.

 

tłum. Małgorzata Kordowicz