Wielkanoc 2017

Alleluja! 

Chrystus zmartwychwstał,

 prawdziwie zmartwychwstał!

 

„ W Tobie, Panie zaufałem, 

nie zawstydzę się na wieki”

 

O Lord, in Thee have I trusted: 

let me never be confounded.”

 

C’est en Vous, Seigneur, que j’ai espéré,

je ne serai pas confondu à jamais.”

(Te Deum laudamus)

Jerozolima- „ConnecSion”. Spotkanie sióstr przed ich ślubami wieczystymi.

Od 1 lutego 2017 przez trzy  miesiące, odbywa się w Izraelu, spotkanie sióstr M.B. z Syjonu, przygotowujących się do ślubów wieczystych. Na to spotkanie nazywane w Syjonie „CONNECSION” przyjechało z trzech krajów, do naszego domu w Ein Karem, sześć sióstr:

Wafaa, Joselia, Cida Duca, Leah, Beth, Cida Aquino. 

Prosimy o  modlitwę za nie jak i za siostry Darlene, Ivone i Maureen, które prowadzą to spotkanie.

Francais: Le 1er février, „ConnecSion” a commencé.

Wafaa, Joselia, Cida Duca, Leah, Beth, Cida Aquino. S’il vous plaît gardez-les et leurs dirigeants, Darlene, Ivone et Maureen en prière.

Więcej: 2017-1 ConnecSion