WSPÓLNA RADOŚĆ TORY 2017 . Warszawa

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

The Polish Council of Christians and Jews

Współprzewodniczący: Zbigniew Nosowski i Stanisław Krajewski

www.prchiz.pl 

15 października 2017 r. o godz. 18.00 w Kościele Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła na Placu Teatralnym 18 w Warszawie, odbędzie się spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. 

W tym roku będziemy rozważać fragment z Tory z Księgi Powtórzonego Prawa (10:12-20). Komentarz ze strony żydowskiej wygłosi pani Bella Szwarcman-Czarnota, publicystka miesięcznika „Midrasz”, komentarz ze strony chrześcijańskiej ks. Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.  

Po części modlitewnej zapraszamy na sympozjum pt. Biblijny kształt naszego patriotyzmu. Wprowadzenie do tematu wygłosi ks. dr Piotr Burgoński, wicedyrektor Instytutu Politologii na USKW. Następnie odbędzie się panel, w którym wezmą udział ks. dr Piotr Burgoński, była Ambasador w Izraelu pani Agnieszka Magdziak-Miszewska i redaktor Konstanty Gebert. Dyskusję poprowadzi  Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Kwartalnika Więź oraz współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Zaproszenie na 15.10.2017, Warszawa.

Program modlitwy 15.10.2017, Warszawa.

 

Grupy Biblijne

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją znajomość Biblii, tak w Tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej.

Najbliższe spotkanie biblijne odbędzie się:

 6 oraz 13 grudnia 2017 r.

 

Dwa razy w miesiącu studiujemy teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli.

Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z Tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej oraz po omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym.

Spotkanie kończy się modlitwą w ciszy, w naszej kaplicy.

Spotkania odbywają się w naszym domu M.B. z Syjonu, przy ulicy Goetla 49, (Cichy Kącik w Krakowie, przy Miasteczku Studenckim).

Więcej informacji można uzyskać pisząc do nas na adres : sion.siostry@gmail.com

Plakat do pobrania: Zaproszenie na spotkania biblijne