Droga w Syjonie

Formacja pomaga nam w pełni odkrywać nasze powołanie w Kościele i w świecie. Zanurzona jest w Słowie Bożym a poprzez codzienność próbuje zintegrować nasze życie z wiarą.

Formacja w naszym zakonie jest prowadzona na różnych etapach we wspólnotach i domach na całym świecie. Każda osoba pragnąca pogłębić życie chrześcijańskie i rozeznać powołanie może prosić siostry o pomoc. Formacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

„Come and see” (przyjdź i zobacz), to pierwszy czas spotkania z Syjonem. Trwa on od kilka miesięcy do roku i służy wzajemnemu poznaniu.

Postulat trwa dwa lata i jest czasem pogłębienia znajomości sióstr oraz siebie samego. Odbywa się zazwyczaj w kraju rodzinnym kandydatki, pod opieka mistrzyni postulatu oraz grupy formacyjnej. W tym czasie postulantka pogłębia życie sakramentalne, życie modlitwy, wspólnotowe oraz pracuje nad pogłębieniem rozumienia siebie samej i innych. Pracując uczestniczy w życiu Zgromadzenia, oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

Nowicjat. Wszystkie postulantki na koniec postulatu, zjeżdżają się do Ein Karem, dzielnicy Jerozolimy, gdzie przez dwa lata tworzą międzynarodową wspólnotę nowicjatu Matki Bożej z Syjonu. Nowicjatem zajmuje się wyznaczona do tej misji przez Siostrę Generalną, Mistrzyni Nowicjatu wraz z Grupą Formacyjną. Nowicjat dzieli się na rok apostolski oraz rok duchowy.

Po zakończonym nowicjacie siostry składają, najpierw na trzy lata, śluby zakonne: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa. 

Śluby te są odnawiane na następne trzy lata. Po czasie ślubów czasowych siostra może prosić siostrę Generalna o złożenie ślubów wieczystych.

Formacja w czasie ślubów czasowych to czas na pogłębienia życia duchowego, wspólnotowego oraz uzupełnienie wykształcenia.

Strona międzynarodowego nowicjatu w Jerozolimie:

 www.nds-novitiate.org

Więcej informacji w indywidualnej rozmowie. 

XXI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.

17 stycznia obchodzony będzie Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. 

Hasłem tegorocznych obchodów są słowa z Księgi Izajasza: 

„Pokój! Pokój dalekim i bliskim! 

(Iz 57,19)”.

ABC Dnia Judaizmu

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest szczególnym czasem wspólnotowej refleksji i modlitwy. Refleksja ta, w oparciu o teksty biblijne i wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat stosunków katolicko-żydowskich, winna pomagać katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, w pogłębianiu świadomości tego, że religia żydowska nie jest wobec naszej religii „rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”, oraz że nasz „stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii” (Jan Paweł II); że można mówić o ścisłym pokrewieństwie obu religii, a wyznawców judaizmu nazywać „starszymi braćmi w wierze” (Jan Paweł II). Budowanie wzajemnego braterstwa i formowanie właściwej mentalności wiernych wymaga Bożej pomocy, dlatego tak bardzo potrzeba modlitwy.

WARSZAWA, 15-21 stycznia 2018:

Centralne obchody XXI Dnia Judaizmu w Polsce.


Czytaj więcej: www. archidiecezja.warszawa.pl

KRAKÓW, 16-17.01.2018:

Plakat

W Krakowie uroczystości rozpocznie wspólna modlitwa w intencji Żydów i relacji chrześcijańsko-żydowskich (bazylika Franciszkanów, godz. 15.30).

Po nabożeństwie o tym, czego katolik może się nauczyć od religijnego Żyda, opowie absolwentka naszej uczelni Urszula Antosz-Rekucka, katechetka z Mszany Dolnej, zaangażowana w dialog międzyreligijny i upamiętnianie dziedzictwa polskich Żydów, nominowana w minionym roku do Nagrody Polin (UPJPII, ul. Franciszkańska 1, s. 120, godz. 16.30).
We wtorek 16 stycznia zapraszamy na debatę wokół opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe UPJPII książki ks. prof. Łukasza Kamykowskiego „Obraz Żydów w myśli chrześcijańskiej” (Kraków 2017), która odbędzie się z udziałem członków Klubu Chrześcijan i Żydów: Autora, dr Zofii Radzikowskiej i red. Janusza Poniewierskiego. Debatę poprowadzi Henryk Woźniakowski (prezes Wyd. Znak). JCC, ul. Miodowa 24, g. 18.30.

„Naszym pragnieniem jest, żeby pokazać, że pokój jest to dar Boży. Dar, który rodzi się w sercu ludzkim i jest bliski zarówno judaizmowi, jak i chrześcijaństwu. Chcielibyśmy ukazać, że pokój to nie umowy międzynarodowe, konwencje, największe armie świata, tylko działanie łaski Bożej, która przemienia ludzkie serca” – wyjaśnia  w specjalnym przesłani bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Uroczystości krakowskie współorganizują: Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Ojcowie Franciszkanie, Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, JCC Kraków oraz Fundacja Polania.

POZNAŃ, 10-19.01.2018

 www.coexiste.pl

Poznań, XXI Dzień Judaizmu

DZIEN-JUDAIZMU-Poznań-2018-plakat do pobrania