Notre Dame de Sion w Polsce

    hands 2

Nasza przygoda z Polską rozpoczęła się dość dawno. Jej urzeczywistnienie spełniło się jednak dopiero w roku 2004. Pierwsze kontakty nasze Zgromadzenie nawiązało z Polską już w roku 1989. Od tego czasu miałyśmy w Polsce wielu dobrych przyjaciół. Były też w Prowincji Europejskiej naszego Zgromadzenia polskie siostry, jedna mieszkająca od lat w Genewie s. Dominika Zaleska NDS oraz druga, mieszkająca w Brukseli s. Anna Bodzińska NDS.

We wrześniu 2004 roku przyjechały do Krakowa dwie siostry: Francuzka- s. Anne Denises Rinckwald NDS oraz Polka- s. Anna Bodzińska NDS.

Przyjechały tu, aby rozpocząć wspólne życie według charyzmatu Zgromadzenia: „Świadczyć o wiernej miłości Boga do Narodu Żydowskiego i o wierności obietnicom objawionym patriarchom i prorokom Izraela dla całej ludzkości”.

10 listopada 2004 roku, ks.Kardynał Franciszek Macharski udzielił nam oficjalnej zgody na osiedlenie się na terenie swojej archidiecezji. Nasz krakowski dom jest wspólnotą formacyjną. Tutaj odbywa się pierwszy proces rozeznania powołania do Syjonu oraz pierwsza formacja zakonna- postulat. Prowadzimy też grupy biblijne dla dorosłych i młodzieży, głosimy rekolekcje i wykłady związane z tematyką dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, organizujemy Biblijny Dzień Pustyni, pracujemy zawodowo oraz uczestniczymy w różnych grupach angażujących się ekumenizm oraz dialog międzyreligijnym w Krakowie, Polsce i na świecie.

sionnds grupa