Modlitwa o powołania zakonne.

In Sion firmata sum”

Jerozolima

 

Ojcze,

Ty powołałeś Abrahama, który stał się Ojcem wszystkich wierzących.

Jezu Chryste,

Ty powołujesz ludzi, aby szli za tobą i stawali się apostołami Dobrej Nowiny.

Duchu Święty,

Ty dajesz moc, aby odpowiedzieć na Boże wezwania.

Panie nasz Boże prosimy cię, aby za wstawiennictwem Maryi, młodzi potrafili pojąć trud i radość powołania zakonnego w Syjonie. Niech świadczymy życiem o twojej miłości do Narodu Żydowskiego i o obietnicach danych wszystkim Narodom. Amen.

Modlitwa o powołania (j.francuski):

Père Saint,
Tu as appelé Abraham
Il est devenu le Père des croyants.

Christ Jésus,
Tu as appelé des hommes à te suivre
Tu en as fait tes apôtres

Esprit Saint,
Tu donnes force pour répondre à l’appel divin.
Seigneur notre Dieu,
Par l’intercession de Marie nous te prions.
Appelle des jeunes à te suivre dans la vie religieuse à Sion
afin qu’ils témoignent de ton amour pour le peuple juif. Amen.