Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów: Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL –

zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

„Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”,

która odbędzie się 18-20 listopada 2014 r. w Zamościu, w Centrum „Synagoga” FODŻ.

Więcej informacji oraz kartę uczestnictwa znajdą Państwo na stronie: