„DLACZEGO CHRZEŚCIJANIE POTRZEBUJĄ ŻYDÓW”

Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego
przy Metropolicie Lubelskim
oraz
Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią
i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy
Środkowej i Wschodniej
 21.03.2018 zapraszają na

Spotkaniez prof. Janem Grosfeldem (UKSW)poświęcone książce
„DLACZEGO CHRZEŚCIJANIE POTRZEBUJĄ ŻYDÓW”

Informacje o spotkaniu: Plakat

Jan Grosfeld