Wydarzenia

Stypendium naukowe w Rzymie. „The Cardinal Bea Centre”

JĘZYK ANGIELSKI:

We are pleased to announce that for the Academic Year 2017-2018, the Cardinal Bea Centre for Judaic Studies at the Pontifical Gregorian University (Rome/Italy) offers scholarships to students, under the age of 30, enrolling in the 2-year Postgraduate Degree Program in Judaism and Christian-Jewish Relations. Each scholarship amounts to 9.000,00 Euros and is given for one Academic Year (two semesters), renewable for a second Academic Year.

Scholarship applications are to be submitted online to judaicstudies@unigre.it by March 15, 2017. Successful candidates will be notified via e-mail by April 7, 2017.


The enclosed announcement provides detailed information regarding conditions and the selection procedure to apply for these scholarships.

JĘZYK WŁOSKI:

Siamo lieti di annunciare che per il prossimo anno accademico 2017-2018, il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici della Pontificia Università Gregoriana (Roma / Italia) offre borse di studio agli studenti, di età inferiore ai 30 anni, che si iscriveranno al Programma Post-Laurea Biennale in “Ebraismo e relazioni Ebraico-Cristiane”. Ogni borsa di studio ammonta a Euro 9.000,00 ed è offerta per un Anno Accademico (due semestri), rinnovabile per un secondo anno accademico.


Le domande per le borse di studio dovranno pervenire all’indirizzo judaicstudies@unigre.it entro il 15 marzo, 2017. I beneficiari delle borse di studio verranno informati per posta elettronica entro il 7 aprile, 2017.


Il bando allegato fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni e la procedura di selezione relativi a queste borse di studio
.

Web: www.unigre.it/Judaicstudies

 

Do pobrania:

Call for Cardinal Bea Centre Scholarships 2017-2018

Bando Borse di studio Centro Cardinal Bea 2017-2018

Le Prix Cardinal Bea Interfaith. Nagroda Kardynała A. Bea.

La Congrégation a reçu le Prix Cardinal Bea Interfaith

Le 7 février 2017, le conseil général de la Congrégation Notre Dame de Sion, Adriana (Costa Rica), Marie Lise (France et autres pays européens), Clare (Royaume-Uni) et Mary (Canada-US) ont rencontré des délégués de la « Anti-Defamation League » (États-Unis) pour parler du travail de la Congrégation dans les différentes parties du monde dont elles sont originaires.

À la fin de la réunion, elles ont reçu de l’ADL le prix « Cardinal Bea Interfaith » au nom de toute la Congrégation, y compris celles qui les ont précédées.

Zgromadzenie otrzymało nagrodę im. Kardynała Augustia Bea.

7 lutego 2017 Rada generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu :  Adriana (Kostaryka), Marie Lise (Francja i inne kraje europy), Clare (UK) et Mary (Kanada-U.S.A.) Spotkała się z delegatami Ligi Przeciwko Zniesławieniu( ADL), aby opowiedzieć o pracy Zgromadzenia w różnych częściach świata. Na koniec spotkania na ich ręce dla całego Zgromadzenia, złożona została międzyreligijna nagroda imienia  Kardynała Augustina Bea.

In English: www.notredamedesion.org

 

 

Święta Bożego Narodzenia 2016

«Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko,

a noc w swoim biegu dosięgała połowy,

wszechmocne Twe Słowo, Panie,

zstąpiło z nieba, z królewskiej stolicy.»

(Mdr 18, 14-15)

noel-zyczenia

 

RADOSNYCH ŚWIĄT

BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

NA KAŻDY DZIEŃ 2017 ROKU!