Wydarzenia

Czy potrzebujemy niezrozumiałych rytuałów?

Anna Sobolewska

16 czerwca odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich, ostatnie spotkanie z cyklu „Uwierzyć w muzeum”. Gościem specjalnym była prof. Anna Sobolewska, eseistka, krytyk i historyk literatury.

Prof. Anna Sobolewska pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Rozprawę habilitacyjną poświęciła zapisom doświadczeń wewnętrznych w literaturze. Zajmuje się również literackimi opisami problemów osobowości, związkami form artystycznych ze świadomością religijną oraz różnymi przejawami religijności współczesnego człowieka.

Napisała m.in. zbiór esejów „Mapy duchowe współczesności: co nam zostało z Nowej Ery?” poświęconych różnym przejawom religijności człowieka współczesnego.

czytaj dalej

podane za: www.jewishmuseum.org.pl

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów: Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Międzynarodowego Ośrodka Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL –

zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

„Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś”,

która odbędzie się 18-20 listopada 2014 r. w Zamościu, w Centrum „Synagoga” FODŻ.

Więcej informacji oraz kartę uczestnictwa znajdą Państwo na stronie:

Ciekawe wykłady w Krakowie

Czwartek, 15 maja
o  godz. 13.15 w budynku UPJPII (ul. Franciszkańska 1, s. 120) odbedzie sie wykład nt. „Pamięć historyczna polska i żydowska” – wykład dr Annamarii Orla-Bukowskiej
Jest to wykład z cyklu: „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”)
– o godz. 15, w budynku UPJPII (ul. Franciszkańska 1, s. 120): wykład „Stosunki
polsko-żydowskie po II wojnie światowej” – wykład dra Piotra Setkiewicza
(cykl: „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”).

info. od Klub „Przymierze’