Wydarzenia

Wielkanoc 2018

„ Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.  Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!”

(1Tes 4,16-18)

Zmartwychwstanie

 

Niech radość ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią,

wypełni nasze serca światłem.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !

 

Relacje polsko-żydowskie

To jeden z tematów poruszanych na 378. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 13-14 marca 2018 r.

W komunikacie napisano m.in.:  „W związku z powracającą kwestią relacji polsko-żydowskich Księża Biskupi podkreślili konieczność kontynuowania dialogu polsko-żydowskiego opartego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku oraz przypomnieli, że wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego​. Wskazali również na heroiczne postawy Polaków, którzy ryzykując życiem, pomagali prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej.”

Czytaj więcej: www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/

2018-2019 CARDINAL BEA CENTRE SCHOLARSHIPS

We are pleased to announce that for the Academic Year 20182019, the Cardinal Bea Centre for Judaic Studies at the Pontifical Gregorian University (Rome/Italy) offers scholarships to students, under the age of 30, enrolling in the 2-year Postgraduate Degree Program in Judaism and Christian-Jewish Relations. Each scholarship amounts to 9.000,00 Euros and is given for one Academic Year (two semesters), renewable for a second Academic Year.

Scholarship applications are to be submitted online to judaicstudies@unigre.it by  April 15, 2018. Successful candidates will be notified via e-mail by April 27, 2018.


The enclosed announcement provides detailed information regarding conditions and the selection procedure to apply for these scholarships.

www.unigre.it/struttura_didattica/Judaic_studies/

Call for Cardinal Bea Centre Scholarships 2018-2019

Bando Borse di studio Centro Cardinal Bea 2018-2019