Wydarzenia

Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie (program na marzec 2017)

„W Ewangelii św. Jana kilkakrotnie pojawia się określenie „uczeń, którego Jezus miłował”. Czy chodzi o św. Jana Ewangelistę? Na to pytanie w środę 29 marca o godz. 18.00 odpowie o. Paweł Trzopek, dominikanin, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie oraz dyrektor biblioteki francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie stale mieszka.”

Więcej informacji o wydarzeniach KIK-u, w Krakowie na:

www.facebook.com/klubinteligencjikatolickiejwkrakowie

Stypendium naukowe w Rzymie. „The Cardinal Bea Centre”

JĘZYK ANGIELSKI:

We are pleased to announce that for the Academic Year 2017-2018, the Cardinal Bea Centre for Judaic Studies at the Pontifical Gregorian University (Rome/Italy) offers scholarships to students, under the age of 30, enrolling in the 2-year Postgraduate Degree Program in Judaism and Christian-Jewish Relations. Each scholarship amounts to 9.000,00 Euros and is given for one Academic Year (two semesters), renewable for a second Academic Year.

Scholarship applications are to be submitted online to judaicstudies@unigre.it by March 15, 2017. Successful candidates will be notified via e-mail by April 7, 2017.


The enclosed announcement provides detailed information regarding conditions and the selection procedure to apply for these scholarships.

JĘZYK WŁOSKI:

Siamo lieti di annunciare che per il prossimo anno accademico 2017-2018, il Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici della Pontificia Università Gregoriana (Roma / Italia) offre borse di studio agli studenti, di età inferiore ai 30 anni, che si iscriveranno al Programma Post-Laurea Biennale in “Ebraismo e relazioni Ebraico-Cristiane”. Ogni borsa di studio ammonta a Euro 9.000,00 ed è offerta per un Anno Accademico (due semestri), rinnovabile per un secondo anno accademico.


Le domande per le borse di studio dovranno pervenire all’indirizzo judaicstudies@unigre.it entro il 15 marzo, 2017. I beneficiari delle borse di studio verranno informati per posta elettronica entro il 7 aprile, 2017.


Il bando allegato fornisce informazioni dettagliate sulle condizioni e la procedura di selezione relativi a queste borse di studio
.

Web: www.unigre.it/Judaicstudies

 

Do pobrania:

Call for Cardinal Bea Centre Scholarships 2017-2018

Bando Borse di studio Centro Cardinal Bea 2017-2018

Święta Bożego Narodzenia 2016

«Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko,

a noc w swoim biegu dosięgała połowy,

wszechmocne Twe Słowo, Panie,

zstąpiło z nieba, z królewskiej stolicy.»

(Mdr 18, 14-15)

noel-zyczenia

 

RADOSNYCH ŚWIĄT

BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

NA KAŻDY DZIEŃ 2017 ROKU!