Siostry Apostolskie

Śluby wieczyste siostry Josefa Josélia Oliveira de Maria NDS

S. Valdete NDS, S. Mary Babic NDS Przełożona Generalna, S. Josefa Josélia Oliveira de Maria NDS

6 maja 2018 nasza siostra Josefa Josélia Oliveira de Maria NDS, złożyła na ręce siostry Generalnej Mary Babic wieczyste śluby zakonne. Uroczystość odbyła się w Sao Paulo w Brazylii.

Gratulujemy i cieszymy się wraz z nasza siostrą Jesefą.

Więcej informacji: Joselia’s vows

Siostry Apostolskie

siostry rum national clothes La chapelle

Siostry Matki Bożej z Syjonu podejmują pracę apostolską w różnych dziedzinach, takich jak formacja biblijna, ekumenizm, dialog chrześcijańsko-żydowski, edukacja, prawa człowieka, praca z najuboższymi, służba zdrowia, środki masowego przekazu.

Siostry pracują i modlą się w małych wspólnotach w 23 krajach, na pięciu kontynentach.

 

Nowicjuszki z Izraela, już w Krakowie:)

Od maja do sierpnia 2017 r. krakowska wspólnota powiększyła się o dwie siostry nowicjuszki, z międzynarodowego nowicjatu Sióstr M.B. z Syjonu w Izraelu. Jest to ich czas formacji w roku apostolskim. 

Andrea pochodzi z Kostaryki a Maria z Indonezji. 

Witamy serdecznie i życzymy wspaniałego pobytu w Polsce!