Duchowość

90 sekund z Ewangelią (J 2,13-25)

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 2, 13-25:

„ Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie…”

90 sekund z Ewangelią ( J 14, 1-6)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to: J 14, 1-6

” Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział….”

90 sekund z Ewangelią ( J 20, 1-9)

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 20,1-9

„A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. (…)Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.”