Duchowość

90 sekund z Ewangelią (Mt 25, 31-34)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to: Mt 25, 31-34

” Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów..”

90 sekund z Ewangelią (J 2,13-25)

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Rozważany dziś fragment Ewangelii to J 2, 13-25:

„ Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie…”

90 sekund z Ewangelią ( J 14, 1-6)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to: J 14, 1-6

” Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział….”