Duchowość

TYDZIEŃ EKUMENICZNY W KRAKOWIE

” Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”

W dniach od 17 do 24 stycznia 2016 roku, odbędzie się w Krakowie „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”.

Serdecznie zapraszamy do modlitwy.

tydzien ekumeniczny 2016 program

90 sekund z Ewangelią (Mt 25, 14-30)

Rozważany dziś fragment Ewangelii to Mt 25, 14-30:

„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów…”