Duchowość

Biblia w Syjonie.

Najbliższe spotkania biblijne odbędzą się:

10 oraz 24 stycznia 2018 r.

 

Duchowość

Nasze symboleNDS symbole

Siostry, zgromadzone na Kapitule Generalnej w 1981 roku, po refleksji nad potrzebą odnowienia symboli zgromadzenia, wybrały dwa znaki, które najlepiej oddają myśl ich założyciela, Ojca Teodora Ratisbonne, a są nimi:

 

 

1. Symbol chrystologiczny: prosty „chwalebny” krzyż, który podejmuje teologię Soboru Watykańskiego II-go oraz Kościoła pierwszych wieków, z napisem „NDS” wskazującym nazwę Zgromadzenia.

Krzyż, który obecnie nosimy, wykonany został w Lyonie. Pan Daniel Barnas, artysta specjalizujący się w sztuce religijnej, po dokładnym zapoznaniu się z duchowością naszego Zgromadzenia stworzył dzieło, którego wszystkie elementy mają dla nas wymiar symboliczny:

* krzyż, który jest zagłębiony w srebrnym materiale, symbolizuje wewnętrzny charakter i misterium Bożych obietnic, które się dopiero wypełnią. Wiemy, że „nadejdzie dzień, kiedy wszystkie narody jednym sercem uwielbią Pana”, lecz pozostaje tajemnicą wiary, kiedy i jak to nastąpi;
* ramiona krzyża, tak jak w krzyżu orientalnym, są tej samej długości. Wyrażone zostaje w ten sposób pragnienie otwarcia się na wszystkie narody Wschodu i Zachodu, na Żydów i na wszystkich innych;
* krzyż bez Chrystusa Ukrzyżowanego wskazuje na centralne misterium naszej wiary, na misterium Śmierci i Zmartwychwstania;
* u dołu krzyża widzimy wgłębienie przypominające dwie stopy: to symbol człowieka „powstającego”, zbawionego;
* krzyż wpisany jest w okrąg, symbol pełni;

* otwór: przez niego przechodzi ogniwo łańcuszka, które łączy nas z Chrystusem. Ojciec Teodor Ratisbonne pragnął byśmy były mocno „związane” z Chrystusem; Ogniwa łańcuszka symbolizują każdą z sióstr. Połączone ze sobą stanowią jedną całość zjednoczoną z Chrystusem.
* na rewersie krzyża znajduje się monogram „NDS”:  to francuska nazwa Zgromadzenia, Notre Dame de Sion – Matka Boża z Syjonu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

2. Symbol maryjny: na obrączkach noszonych przez siostry, które są symbolami przymierza biblijnego i osobistego, wygrawerowane są biblijne słowa: „IN SION FIRMATA SUM”, które Kościół przypisuje Maryi. W tłumaczeniu: ” Na Syjonie mocno stanęłam”  (Syr 24,10)

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

platiniumAlexandra Ecce Homo modlitwa Tanczaca Miriam-Ein karem ss. kontemplacyjneBiblia (2)

 

IX Ekumeniczny Maraton Biblijny 2017

 
Zapraszamy na Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie
niedziela 22 października, godz. 21.37
– poniedziałek 23 października, godz. 21.37
kościół św. Wojciecha
Rynek Główny

Maraton Biblijny to całodobowe głośne czytanie Pisma Świętego. Inicjatywa takiego sposobu uczczenia Boga w Jego słowie jest podejmowana coraz szerzej przez różne grupy i zrzeszenia wiernych w różnych Kościołach.

Ekumeniczny Maraton Biblijny 2017 odbędzie się w Krakowie już po raz dziewiąty.  Termin 22-23 października został w tym roku wybrany ze względu na bliskość czasową 500. rocznicy Reformacji, obchodzonej 31 października. Reformacja wpisała się w historię między innymi upowszechnieniem Pisma Świętego w przekładach na języki narodowe.

Jako miejsce pochylenia się nad tekstami Ewangelii i innych ksiąg Nowego Testamentu oraz nad Psalmami został wybrany kościół św. Wojciecha w Rynku Głównym. To tutaj bowiem, według tradycji, przybyły z Czech patron Polski miał głosić Ewangelię ówczesnym krakowianom. Głosił je jako apostoł Kościoła niedotkniętego jeszcze rozłamami, których dziedzictwo próbujemy dziś z trudem przezwyciężyć.

Tegorocznym tematem Dni Biblijnych były słowa z Księgi Proroka Ezechiela: „Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze”. Niech przyświecają też krakowskiemu Maratonowi. Wierzymy, że czytając słowo Boże i wsłuchując się w nie, mamy szczególną sposobność doświadczenia spełniania się tego proroctwa. Przywołujemy Bożą Obecność dla Krakowa i błagamy o błogosławieństwo. Obietnica Boża może spełnić się w nas dla dobra nas samych i dla dobra naszego miasta. Trwamy bowiem przy Tym, który „ma słowa życia wiecznego” (por. J 6, 67-68). Ekumeniczny wymiar naszej lektury Pisma pozwala ponadto przeżyć tę jedność, która już jest nam dana. Jezus tuż przed śmiercią modlił się, „abyśmy byli jedno”. Chrześcijanom daleko jeszcze do pełnej jedności. Daleko do możliwości wspólnego „łamania Chleba”. Ale przecież już dziś możemy „łamać się” i dzielić Jego Słowem ponad barierami różnych wyznań. Czy wolno nam zlekceważyć taką łaskę?

Wszystkich, którzy szukają w Biblii światła i mocy, zachęcamy do zgromadzenia się wokół Słowa Bożego zapisanego w Świętej Księdze w ramach tegorocznego Maratonu. To wyjątkowa okazja do wspólnego świadectwa wiary, złożonego wobec świata przez chrześcijan różnych wyznań. Przyjdźcie spotkać Boga w Jego SŁOWIE!

Ekumeniczny Maraton Biblijny organizują wspólnie: Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII.

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1