Droga w Syjonie

Nasze nowicjuszki: Andrea, Lucia, Maria i Nancy składają swoje pierwsze śluby zakonne w Syjonie

Z radością informujemy o złożeniu pierwszych ślubów zakonnych, w Zgromadzeniu Siostr Matki Bożej z Syjonu, przez nasze siostry:

Andrea, Lucia, Maria i Nancy

s. Andrea, s.Nancy, s. Lucia, s. Maria

Uroczystość odbyła się 2 lutego 2018, w dzień życia konsekrowanego, w klasztorze Sióstr Matki Bożej z Syjonu w Ein Karem pod Jerozolimą. Mszy świętej przewodniczył Brat Carlos NDS a kazanie wygłosił Brat Elio NDS.

Fear not, O Daughter of Sion!

Wywiad z naszymi siostrami na stronie : ww.youtube.com/watch

oraz na facebooku: www.facebook.com/friendsofsion/

 

Droga w Syjonie

Formacja pomaga nam w pełni odkrywać nasze powołanie w Kościele i w świecie. Zanurzona jest w Słowie Bożym a poprzez codzienność próbuje zintegrować nasze życie z wiarą.

Formacja w naszym zakonie jest prowadzona na różnych etapach we wspólnotach i domach na całym świecie. Każda osoba pragnąca pogłębić życie chrześcijańskie i rozeznać powołanie może prosić siostry o pomoc. Formacja dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

„Come and see” (przyjdź i zobacz), to pierwszy czas spotkania z Syjonem. Trwa on od kilka miesięcy do roku i służy wzajemnemu poznaniu.

Postulat trwa dwa lata i jest czasem pogłębienia znajomości sióstr oraz siebie samego. Odbywa się zazwyczaj w kraju rodzinnym kandydatki, pod opieka mistrzyni postulatu oraz grupy formacyjnej. W tym czasie postulantka pogłębia życie sakramentalne, życie modlitwy, wspólnotowe oraz pracuje nad pogłębieniem rozumienia siebie samej i innych. Pracując uczestniczy w życiu Zgromadzenia, oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. 

Nowicjat. Wszystkie postulantki na koniec postulatu, zjeżdżają się do Ein Karem, dzielnicy Jerozolimy, gdzie przez dwa lata tworzą międzynarodową wspólnotę nowicjatu Matki Bożej z Syjonu. Nowicjatem zajmuje się wyznaczona do tej misji przez Siostrę Generalną, Mistrzyni Nowicjatu wraz z Grupą Formacyjną. Nowicjat dzieli się na rok apostolski oraz rok duchowy.

Po zakończonym nowicjacie siostry składają, najpierw na trzy lata, śluby zakonne: czystości, ubóstwa oraz posłuszeństwa. 

Śluby te są odnawiane na następne trzy lata. Po czasie ślubów czasowych siostra może prosić siostrę Generalna o złożenie ślubów wieczystych.

Formacja w czasie ślubów czasowych to czas na pogłębienia życia duchowego, wspólnotowego oraz uzupełnienie wykształcenia.

Strona międzynarodowego nowicjatu w Jerozolimie:

 www.nds-novitiate.org

Więcej informacji w indywidualnej rozmowie. 

Modlitwa o powołania zakonne.

In Sion firmata sum”

Jerozolima

 

Ojcze,

Ty powołałeś Abrahama, który stał się Ojcem wszystkich wierzących.

Jezu Chryste,

Ty powołujesz ludzi, aby szli za tobą i stawali się apostołami Dobrej Nowiny.

Duchu Święty,

Ty dajesz moc, aby odpowiedzieć na Boże wezwania.

Panie nasz Boże prosimy cię, aby za wstawiennictwem Maryi, młodzi potrafili pojąć trud i radość powołania zakonnego w Syjonie. Niech świadczymy życiem o twojej miłości do Narodu Żydowskiego i o obietnicach danych wszystkim Narodom. Amen.

Modlitwa o powołania (j.francuski):

Père Saint,
Tu as appelé Abraham
Il est devenu le Père des croyants.

Christ Jésus,
Tu as appelé des hommes à te suivre
Tu en as fait tes apôtres

Esprit Saint,
Tu donnes force pour répondre à l’appel divin.
Seigneur notre Dieu,
Par l’intercession de Marie nous te prions.
Appelle des jeunes à te suivre dans la vie religieuse à Sion
afin qu’ils témoignent de ton amour pour le peuple juif. Amen.