Biblia w Syjonie.

Najbliższe spotkania biblijne odbędzą się:

22 października 2017 r.

6 oraz 13 grudnia 2017 r.

 

Cardinal Bea Centre for Judaic Studies

Director Fr. Etienne Emmanuel Vetö

The Cardinal Bea Centre of the Gregorian University – taking its name and inspiration from the far-seeing vision of the Jesuit Augustin Bea, the principal architect of the very declaration Nostra Aetate – is dedicated to the promotion of a theological knowledge and understanding of Judaism – from both a Jewish and a Christian perspective – as well as the teaching, research and academic exchanges between Christians and Jews, in order to foster a mutually enriching relationship.

więcej: www.unigre.it/struttura didattica/Judaic studies

IX Ekumeniczny Maraton Biblijny 2017

 
Zapraszamy na Ekumeniczny Maraton Biblijny w Krakowie
niedziela 22 października, godz. 21.37
– poniedziałek 23 października, godz. 21.37
kościół św. Wojciecha
Rynek Główny

Maraton Biblijny to całodobowe głośne czytanie Pisma Świętego. Inicjatywa takiego sposobu uczczenia Boga w Jego słowie jest podejmowana coraz szerzej przez różne grupy i zrzeszenia wiernych w różnych Kościołach.

Ekumeniczny Maraton Biblijny 2017 odbędzie się w Krakowie już po raz dziewiąty.  Termin 22-23 października został w tym roku wybrany ze względu na bliskość czasową 500. rocznicy Reformacji, obchodzonej 31 października. Reformacja wpisała się w historię między innymi upowszechnieniem Pisma Świętego w przekładach na języki narodowe.

Jako miejsce pochylenia się nad tekstami Ewangelii i innych ksiąg Nowego Testamentu oraz nad Psalmami został wybrany kościół św. Wojciecha w Rynku Głównym. To tutaj bowiem, według tradycji, przybyły z Czech patron Polski miał głosić Ewangelię ówczesnym krakowianom. Głosił je jako apostoł Kościoła niedotkniętego jeszcze rozłamami, których dziedzictwo próbujemy dziś z trudem przezwyciężyć.

Tegorocznym tematem Dni Biblijnych były słowa z Księgi Proroka Ezechiela: „Dam wam nowe serce i nowego ducha dam w wasze wnętrze”. Niech przyświecają też krakowskiemu Maratonowi. Wierzymy, że czytając słowo Boże i wsłuchując się w nie, mamy szczególną sposobność doświadczenia spełniania się tego proroctwa. Przywołujemy Bożą Obecność dla Krakowa i błagamy o błogosławieństwo. Obietnica Boża może spełnić się w nas dla dobra nas samych i dla dobra naszego miasta. Trwamy bowiem przy Tym, który „ma słowa życia wiecznego” (por. J 6, 67-68). Ekumeniczny wymiar naszej lektury Pisma pozwala ponadto przeżyć tę jedność, która już jest nam dana. Jezus tuż przed śmiercią modlił się, „abyśmy byli jedno”. Chrześcijanom daleko jeszcze do pełnej jedności. Daleko do możliwości wspólnego „łamania Chleba”. Ale przecież już dziś możemy „łamać się” i dzielić Jego Słowem ponad barierami różnych wyznań. Czy wolno nam zlekceważyć taką łaskę?

Wszystkich, którzy szukają w Biblii światła i mocy, zachęcamy do zgromadzenia się wokół Słowa Bożego zapisanego w Świętej Księdze w ramach tegorocznego Maratonu. To wyjątkowa okazja do wspólnego świadectwa wiary, złożonego wobec świata przez chrześcijan różnych wyznań. Przyjdźcie spotkać Boga w Jego SŁOWIE!

Ekumeniczny Maraton Biblijny organizują wspólnie: Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej, Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII.

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1