Międzynarodowa konferencja Żydów wierzących w Jezusa: Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci. Czas uzdrowienia czy dalsza trauma?

HELSINKI CONSULTATION 2017

June 23-25 – Krakow

Jewish followers of Jesus and the wounds of memory: source of healing or further trauma?

Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci: czas uzdrowienia czy dalsza trauma?

 

„W dominikańskim klasztorze w Krakowie w dniach 23–25 czerwca odbędzie się spotkanie wyjątkowych intelektualistów, przedstawicieli ośmiu państw z trzech kontynentów. Nie będzie to jednak wyłącznie konferencja akademicka. Nasi goście to międzynarodowa grupa teologów, którzy urodzili się jako Żydzi i wychowali w tradycji żydowskiej, a w swoim życiu odnaleźli Jezusa. Niektórzy, tak jak współorganizator spotkania dominikanin o. Antoine Levy, są księżmi katolickimi. Ale są wśród nich także prawosławni, protestanci oraz przedstawiciele nowych ruchów, takich jak judaizm mesjanistyczny. Wszyscy wierzą w Jezusa.

Grono intelektualistów z Europy, Rosji, Izraela i Stanów Zjednoczonych organizuje regularne konferencje co kilka lat, począwszy od 2010 roku. Pierwsza odbyła się w Helsinkach, stąd nazwa „Helsinki Consultation”. Ich celem jest wyraźne zaznaczenie żydowskiej obecności wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej: zadanie, które stawia wiele wyzwań. Debaty owocują zwykle opracowaniem deklaracji teologicznej. Tak było w Berlinie, Paryżu i Moskwie. Teraz przyszedł czas na Kraków.

Polska to dla Żydów miejsce niezwykłe, kraj, który odegrał wyjątkową rolę w ich historii. Okres ponad 800-letniego współistnienia Żydów i Polaków zaowocował licznymi przykładami żydowskiej twórczości teologicznej i intelektualnej. Członkowie Helsinki Consultation są tego w pełni świadomi. W Krakowie, położonym zaledwie 70 km od Auschwitz, zaplanowali spotkanie zatytułowane Żydowscy uczniowie Jezusa i rany pamięci: czas uzdrowienia czy dalsza trauma? W dominikańskim klasztorze będą się modlić, głosić krótkie referaty i pracować nad tekstem najnowszej deklaracji.

Cel jest głównie teologiczny – poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób doświadczenia narodu żydowskiego i osobiste historie Żydów, którzy przyjęli Jezusa, mogą wzbogacić Kościół…”

Więcej na: www.helsinkiconsultation.squarespace.com

 

Polska Rada Chrześcijan i Żydów The Polish Council of Christians and Jews. Człowiek pojednania 2016

Współprzewodniczący: Bogdan Białek i Stanisław Krajewski

 

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia tytułu

Człowiek Pojednania

za rok 2016

Profesorowi Andrei Riccardiemu,

założycielowi Wspólnoty Sant’Egidio.

Ceremonia odbędzie się w niedzielę 28 maja, o godz. 19.30

w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19

z udziałem kard. Kazimierza Nycza.

Andrea Riccardi jest włoskim historykiem, profesorem rzymskiego uniwersytetu Roma Tre.

W roku 1968 zainicjował Wspólnotę Sant’Egidio – dziś międzynarodowy ruch działający w 75 krajach na czterech kontynentach, w tym także w Polsce. Od wielu lat angażuje się wraz z całą Wspólnotą w działania na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego, m.in. organizując rokrocznie spotkania modlitewne wyznawców różnych religii „W duchu Asyżu”.

W latach 2011-2013 prof. Riccardi był ministrem integracji i współpracy i międzynarodowej w rządzie Mario Montiego. Autor wielu publikacji, m.in. wydanych po polsku: Stulecie męczenników. Świadkowie wiary XX wieku; Jan Paweł II. Biografia; Bóg się nie boi. Moc Ewangelii w zmieniającym się świecie.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z warszawską Wspólnotą Sant’Egidio, pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”, „Przewodnika Katolickiego” i „Więzi”.

Honorowy tytuł „Człowiek Pojednania” przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski działającym na rzecz większego zbliżenia i porozumienia chrześcijan i Żydów, zwłaszcza w Polsce, w uznaniu ich wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania wyznawców obu religii.

Za rok 2015 tytuł Człowieka Pojednania otrzymał rabin Abraham Skorka z Buenos Aires; za rok 2014 – siostra Mary O’Sullivan z Irlandii; za rok 2013 – rabin Boaz Pash z Jerozolimy; za rok 2012 – ks. superintendent Friedrich Magirius z Lipska; za rok 2011 – prof. Joseph H. H. Weiler z Nowego Jorku; za rok 2010 – ks. prof. Tomáš Halík z Pragi; za rok 2009 – rabin Alon Goshen-Gottstein z Jerozolimy, a przedtem kolejno: prof. Stephan Schreiner (Niemcy), rabin Byron Sherwin (USA), sir Sigmund Sternberg (Anglia), ks. prof. John Pawlikowski (USA), rabin James Rudin (USA), siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria), pani Tova Ben Tzvi (Izrael), siostra Marie Thérèse Huget (Francja), rabin Michael Schudrich (USA i Polska), ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), pani Halina Birenbaum (Izrael), pan Jan Nowak-Jezioranski (USA i Polska), pan Jerzy Kluger (Włochy), ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy), rabin Michael Signer (USA), siostra Anne Denise Rinckwald (Francja i Polska), rabin Irving Greenberg (USA).

Andrea Riccardi_Czlowiek Pojednania za 2016. Zaproszenie