Spotkania biblijne w roku 2016

virgen-de-sion-celeste

Serdecznie zapraszamy na spotkania biblijne, osoby, które pragną pogłębić znajomość Biblii, w Tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.

Dwa razy w miesiącu, w środy, studiujemy teksty biblijne przypadające na liturgię najbliższej niedzieli. Po wprowadzeniu biblijnym zaczerpniętym z Tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej oraz omówieniu tekstów w świetle Pierwszego i Nowego Testamentu zapraszamy do wspólnego dzielenia się Słowem Bożym. Spotkanie kończy się w kaplicy, modlitwą w ciszy.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE:

  • 23 listopad
  • 7 i 14 grudzień

Kraków, ul. Goetla 49 (przy Miasteczku Studenckim), o godzinie 18.00.

zaproszenie-plakat do pobraniabiblijne-2016

biblia grupa